Wednesday, February 15, 2012

Đại Binh Tiểu Tướng - Thành Long

phim: Đại Binh Tiểu Tướng.
diển viên : Thành Long, Vương Lực Hoành, Yoo Seung Jun, Lâm Bằng, Từ Đông Mai,
bộ phim là một khía cạnh của lịch sử Trung Quốc, tố cáo tội ác chiến trang, nêu cao tinh thần yêu hòa bình.
thể loại: hành động, hài hước.
được sưu tầm bởi Trang Ánh Nam, một thành viên năng nổ nhất cua mycrazyfilm

No comments:

Post a Comment