Friday, February 17, 2012

The Twin Dragons - Rồng Sinh Đôi - Thành Long

Diễn viên: Thành Long
Bộ phim: rồng sinh đôi
bộ phim là cau truyện hài về sự nhầm lẩn của 2 người anh em giống nhau như đúc
được sưu tầm bởi Trang Ánh Nam, một thành viên năng nổ nhất cua mycrazyfilm

No comments:

Post a Comment