Monday, February 13, 2012

Danh sách phim của Thành Long

Dưới đây là danh sách các bộ phim có sự tham gia của diễn viên Thành Long.

Phim điện ảnh

Năm Phim Tiếng Việt Vai diễn Ghi chú
1962 大小黄天霸
Big and Little Wong Tin Bar
Đại Tiểu Hoàng Thiên Bá Vai phụ
1963 梁山伯與祝英台
The Love Eterne
Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài Vai phụ
1964 秦香蓮
The Story of Qin Xiang Lin
Tần Hương Liên Vai phụ
1966 兩湖十八鏢 (下集)
The Eighteen Darts (Part 1)
Lưỡng Hồ Thập Bát Tiêu (phần 1) Vai phụ
兩湖十八鏢(上集)
The Eighteen Darts (Part 2)
Lưỡng Hồ Thập Bát Tiêu (phần 2) Vai phụ
大醉俠
Come Drink with Me
Đại Túy Hiệp Vai phụ
1971 俠女
A Touch of Zen
Hiệp Nữ Vai phụ
1972 精武門
Fist of Fury
Tinh Võ Môn Vai đóng thế
1973 龍爭虎鬥
Enter the Dragon
Long Tranh Hổ Đấu Vai đóng thế
北地胭脂
Facets of Love
Bắc Địa Yên Chi Vai phụ
頂天立地
Eagle Shadow Fist
Đỉnh Thiên Lập Địa Si To Kiêm chỉ đạo hành động
鐵娃
Kung Fu Girl
Thiết Oa Vai phụ Kiêm chỉ đạo võ thuật
廣東小老虎
Little Tiger of Canton
Quảng Đông Tiểu Lão Hổ Jackie Kiêm chỉ đạo hành động
碼頭大決鬥
Chinese Hercules
Mã Đầu Đại Quyết Đấu
Chỉ đạo hành động
1974 除霸
Fists of the Double K
Trừ Bá Vai đóng thế
金瓶雙艷
The Golden Lotus
Kim Bình Song Diễm Vai phụ
四王一后
Supermen Against the Orient
Tứ Vương Nhất Hậu Vai đóng thế Kiêm chỉ đạo hành động
1975 花飛滿城春
All in the Family
Hoa Phi Mãn Thành Xuân Vai phụ
李小龍與我
Bruce Lee and I
Lý Tiểu Long và tôi Vai phụ
拍案驚奇
No End of Surprises
Phách Án Kinh Kỳ Vai phụ
密宗聖手
The Himalayan
Mật Tông Thành Thủ Vai đóng thế
鐵漢柔情
The Young Dragons
Thiết Hán Nhu Tình
Chỉ đạo hành động
1976 新精武門之精武拳
New Fist of Fury
Tân Tinh Võ Môn Lung
舞拳
Dance of Death
Võ quyền
Chỉ đạo võ thuật
少林木人巷
Shaolin Chamber of Death
Thiếu Lâm Mộc Nhân Hạng A Hổ Kiêm chỉ đạo hành động
少林門
Hand of Death
Thiếu Lâm Môn Tan Feng
風雨雙流星
Killer Meteors
Phong Vũ Song Lưu Tinh Wa Wu-Bin Kiêm chỉ đạo hành động
半斤八兩
The Private Eyes
Bán Công Bát Lạng Vai đóng thế
1977 三十六迷形拳
The 36 Crazy Fists
Tam Thập Lục Mê Hình Quyền Vai phụ Đồng chỉ đạo hành động
劍花煙雨江南
To Kill with Intrigue
Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam Cao Lei Kiêm chỉ đạo hành động
1978 蛇鶴八步
Snake & Crane Arts of Shaolin
Xà Hạc Bát Bộ Hsu Yiu Fong Kiêm chỉ đạo hành động
飛渡捲雲山
Magnificent Bodyguards
Phi Độ Quyền Vân Sơn Ting Chung Kiêm chỉ đạo hành động
蛇形刁手
Snake in the Eagle's Shadow
Xà Hình Điêu Thủ Chien Fu Kiêm chỉ đạo hành động
醉拳
Drunken Master
Túy quyền Hoàng Phi Hồng
拳精
Spiritual Kung-Fu
Quyền Tinh Yi-Lang Kiêm chỉ đạo hành động
招半式闖江湖
Half a Loaf of Kung Fu
Chiêu Bán Thức Sấm Công Hồ Jiang Kiêm chỉ đạo hành động
1979 笑拳怪招
Fearless Hyena
Tiếu Quyền Quái Chiêu Shing Lung Kiêm đạo diễn,
chỉ đạo hành động
龍拳
Dragon Fist
Long Quyền Tang How-Yuen Kiêm chỉ đạo hành động
百戰保山河
Immortal Warriors
Bách Chiến Bảo Sơn Hà
Chỉ đạo hành động
1980 殺手壕
The Big Brawl
Sát thủ hào Jerry Kwan Kiêm chỉ đạo hành động
帥弟出馬
The Young Master
Suất đệ xuất mã A Long Kiêm đạo diễn và
chỉ đạo hành động
孖寶闖八關
Read Lips
Bảo sấm bát quan
Sản xuất
1981 老鼠街
The Gold-Hunters
Lão thử nhai
Sản xuất
1982 龍少爺
Dragon Lord
Long thiếu gia Công tử A Long Kiêm đạo diễn, biên kịch và
chỉ đạo hành động
迷你特攻隊
Fantasy Mission Force
Mê nhĩ đặc công đội Sammy
1983 奇謀妙計五福星
Winners and Sinners
Kì mưu diệu kế ngũ phúc tinh "CID 07"
A計劃
Project A
Kế hoạch A Mã Như Long Kiêm đạo diễn, biên kịch và
chỉ đạo hành động
1984 快餐車
Wheels on Meals
Quán ăn lưu động Thomas
Cannonball Run II
Jackie
1985 警察故事
Police Story
Câu chuyện cảnh sát Trần Gia Câu Kiêm đạo diễn và
chỉ đạo hành động
龍的心
Heart of Dragon
Trái tim rồng Ted
威龍猛探
The Protector
Uy long mãnh tham Billy Wong
福星高照
My Lucky Stars
Phúc tinh cao chiếu Kê Cốt Thảo
夏日福星
Twinkle, Twinkle Lucky Stars
Những ngôi sao may mắn Kê Cốt Thảo
1987 A計劃續集
Project A Part II
Kế hoạch A II Mã Như Long Kiêm đạo diễn và
chỉ đạo hành động
龍兄虎弟
Armour of God
Long huynh hổ đệ Jackie Condor Kiêm đạo diễn, và
chỉ đạo hành động
良青花奔月
That Enchanting Night
Lương thanh hoa bôn nguyệt
Sản xuất
1988 警察故事續集
Police Story 2
Câu chuyện cảnh sát 2 Thanh tra Trần Gia Câu Kiêm đạo diễn và chỉ đạo hành động
飛龍猛將
Dragons Forever
Rồng bất tử Luật sư Long Ước Hàn
霸王花
The Inspector Wears Skirts
Bá vương hoa
Sản xuất
胭脂扣
Rouge
Yên chi khấu
Sản xuất
1989 奇蹟
Miracles
Kỳ tích Quách Chấn Hoa Kiêm đạo diễn, biên kịch,
sản xuất, chỉ đạo hành động
神勇飛虎霸王花
The Inspector Wears Skirts II
Thần dũng phi hổ bá vương hoa
Sản xuất
1990 火燒島
Island of Fire
Đảo lửa Đại Chùy
最佳賊拍檔
The Outlaw Brothers
Tối giai tặc phách đương
Chỉ đạo hành động
舞台姊妹
Stage Door Johnny
Vũ thai tỉ muội
Sản xuất
西環的故事
Story of Kennedy Town
Tây Hoàn đích cố sự
Sản xuất
1991 飛鷹計劃
Armour of God II: Operation Condor
Kế hoạch Phi Ưng Jackie Condor Kiêm đạo diễn,
chỉ đạo hành động, sản xuất
火爆浪子
Angry Ranger
Hỏa bạo lãng tử
Sản xuất
1992 警察故事III超級警察
Police Story 3
Câu chuyện cảnh sát III:
Siêu cấp cảnh sát
Thanh tra Trần Gia Câu
雙龍會
The Twin Dragons
Song long hội Hai anh em họ Mã Kiêm chỉ đạo hành động
危險情人
The Shootout
Tình nhân nguy hiểm
Sản xuất
1993 城市獵人
City Hunter
Thành thị điệp nhân Ryo Saeba
重案組
Crime Story
Tổ trọng án Thanh tra Trần Gia Câu Kiêm chỉ đạo hành động
1994 醉拳II
Drunken Master II
Túy quyền II Hoàng Phi Hồng Kiêm đạo diễn,
chỉ đạo hành động
1995 霹靂火
Thunderbolt
Phích lịch hỏa Trần Phương Tổ Kiêm chỉ đạo hành động
紅番區
Rumble in the Bronx
Náo loạn phố Bronx Cường Kiêm chỉ đạo hành động
1996 警察故事IV之簡單任務
Police Story 4: First Strike
Câu chuyện cảnh sát 4:
Nhiệm vụ đơn giản
Thanh tra Trần Gia Câu Kiêm chỉ đạo hành động
1997 一個好人
Mr. Nice Guy
Chàng trai tốt bụng Jackie
1998 Rush Hour Giờ cao điểm Thanh tra Lee
我是誰
Who Am I?
Tôi là ai? Tôi là ai Kiêm đạo diễn, chỉ đạo hành động
và biên kịch
幻影特攻
Hot War
Huyễn ảnh đặc công
Sản xuất
1999 玻璃樽
Gorgeous
Pha lê tôn Trần Tử Ngọ Kiêm chỉ đạo hành động,
sản xuất và biên kịch
特警新人類
Gen-X Cops
Đặc cảnh tân nhân loại Người đánh cá
(vai khách mời)

2000 Shanghai Noon Trưa Thượng Hải Chon Wang
2001 Rush Hour 2 Giờ cao điểm 2 Thanh tra Lee
特務迷城
The Accidental Spy
Đặc vụ mê thành Viên Tiểu Bắc Đồng sản xuất
2002 The Tuxedo Bộ Vest Tuxedo Jimmy Tong
2003 The Medallion Huy hiệu rồng Eddie Yang
千機變
The Twins Effect
Thiên cơ biến Jackie
Shanghai Knights Hiệp sĩ Thượng Hải Chon Wang
2004 新警察故事
New Police Story
Tân câu chuyện cảnh sát Thanh tra Trần Gia Câu Kiêm chỉ đạo hành động
千機變 II - 花都大戰
Twins Effect II
Thiên cơ biến II - Hoa Đô đại chiến Thần tình yêu
(vai khách mời)

Around the World in 80 Days 80 ngày vòng quanh thế giới "Passepartout"
大佬愛美麗
Enter the Phoenix
Đại lão ái mỹ lệ Ông Chan
(vai khách mời)

2005 神話
The Myth
Thần thoại Tướng quân Mông Nghị
Jack
Kiêm chỉ đạo hành động
長恨歌
Everlasting Regret
Trường hận ca
Nhà sản xuất
2006 寶貝計劃
Rob-B-Hood
Kế hoạch BB Nhân Tự Tha Kiêm chỉ đạo hành động,
sản xuất và biên kịch
2007 Rush Hour 3 Giờ cao điểm 3 Thanh tra Lee
2008 The Forbidden Kingdom Vua Kung Fu Lỗ Yến
Kung Fu Panda Kung Fu Panda "Sư phụ khỉ" (lồng tiếng)
武术
Wushu
Võ thuật
Giám đốc sản xuất
新宿事件
Shinjuku Incident
Tân Túc sự kiện
Đang sản xuất
2010 Kung Fu Panda 2 Kung Fu Panda 2 "Sư phụ khỉ" (lồng tiếng) Tiền sản xuất
2010 The 12 Chinese Zodiac Animals  12 con giáp
đạo diễn Stanley Tong
2010 The Spy Next Door Gián Điệp Vú Em Gián điệp CIA Bob Ho
2010 The Karate Kid Cậu Bé Karate

Đại Binh Tiểu Tướng

Ông Hán2011 1911 Cách mạng Tân Hợi Hoàng Hưng

Phim tài liệu

Năm Phim Tiếng Việt Ghi chú
1990 金裝武術電影大全
The Best of the Martial Arts Films
Các bộ phim kungfu xuất sắc nhất
1996 Biography: "Jackie Chan: From Stuntman to Superstar"
A&E Network
8 tháng 10 năm 1996
1998 成龙的传奇
Jackie Chan: My Story
Câu chuyện về Thành Long
1999 成龍:我的特技
Jackie Chan: My Stunts
Thành Long: Các kĩ thuật đóng thế
2002 功夫片歲月
The Art of Action: Martial Arts in Motion Picture
Công phu phiến tuế nguyệt
2003 電影香江:功夫世家
Cinema Hong Kong: Kung Fu
Điện ảnh Hồng Kông: Kung Fu
龍的深處:失落的拼圖
Traces of a Dragon: Jackie Chan & His Lost Family
Long đích thâm xử: Thất lạc đích bính đồ
2008 A Touch of Beijing
Phim tài liệu về Thế vận hội Mùa hè 2008
Mega Cities: Hong Kong
National Geographic Channel
20 tháng 6 năm 2008


No comments:

Post a Comment