Monday, February 13, 2012

Đảo Lửa - Thành Long

Diễn viên: Thành Long, Barry Wong, Sammo Hung
bộ phim nói rỏ bộ mặt của các quan chức nhà nước cấp cao của Trung Quốc, qua đó phê bình những người tham nhũng trong xã hội.
được sưu tầm bởi Trang Ánh Nam, một thành viên năng nổ nhất cua mycrazyfilm

No comments:

Post a Comment