Wednesday, August 8, 2012

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CẤU HÌNH VIDEO STREAMING TRÊN MÁY ĐTDĐ

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CẤU HÌNH VIDEO STREAMING TRÊN MÁY ĐTDĐ

·         Video Streaming là một tiện ích cho phép xem trực tuyến trên máy điện thoại hỗ trợ 2G và 3G. Video Streaming thường có sẵn trong máy điện thoại với các tên gọi khác nhau tùy theo từng dòng máy, ví dụ như: Real Player, VOD, VLC, Open Streamer,... Nếu máy điện thoại không có ứng dụng này thì khách hàng có thể tải thêm về máy của mình. Lưu ý, ứng dụng Video Streaming khách hàng tải về phải tương thích với máy ĐTDĐ.

·         Đối với dòng máy ĐTDĐ phổ thông có hỗ trợ Video Streaming: phải cài đặt cấu hình Video Streaming là một trong các điều kiện cần để khách hàng sử dụng được dịch vụ Mobile TV và  Mobile Camera của Vinaphone.

·         Đối với dòng máy ĐTDĐ Smart phone trừ máy sử dụng hệ điều hành Symbian: thường đã được tích hợp và cài đặt sẵn cấu hình Video Streaming. Khách hàng không cần phải cài đặt, chỉ cần đăng ký 1 trong các gói cước của dịch vụ Mobile TV,...và thỏa các điều kiện để sử dụng dịch vụ. Sau đó truy cập vào wapsite của dịch vụ là có thể sử dụng được ngay.

 

CHỌN  MỘT TRONG CÁC DÒNG MÁY SAU ĐỂ XEM HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

DÒNG ĐTDĐ PHỔ THÔNG DÒNG ĐTDĐ SMART PHONE (đa số không cần cài)
mhtF252(1)

mhtF2D2(1)

mhtF342(1)

mhtF3C2(1)

mhtF442(1)

  mhtF561(1)  

BỘ ALO 1280

(máy Trung Quốc nói chung)

mhtF67F(1)

mhtF70F(1) mhtF4C2(1) 

mhtF79E(1)

  mhtF5F0(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOẠI MÁY TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT

mhtF2D2(1)

S40 S40

Bước 1: cài đặt

Vào Menu/ setting/ configuration / Personal configuration setting /bấm  “option” ( phím trên cùng bên trái)/ Add new/ chọn Access point (phía trước có cờ lê). Lưu ý không chọn Streaming.

 • Account name: sửa My access point thành Mobile TV(có thể đặt tên bất kỳ)

 • Access point settings

Bearer settings:

Packet data Access point: sửa internet thành m3-world

Network type: IPv4

Authentication type: Normal

User name: mms

Password: mms

Bước 2: kích hoạt cấu hình

Menu/ setting/ configuration / Personal configuration setting/ tại  Mobile TV vừa mới cài/ bấm  “option” ( phím trên cùng bên trái)/ chọn  Activate.

 

Bước 1: cài đặt

Menu/ cài đặt/ Cài đặt cấu hình/ Cài đặt cấu hình riêng/ bấm “ tuỳ chọn” ( phía trên cùng bên trái), một số máy không có phần “ tuỳ chọn” thì bấm "chọn" ở giữa / Thêm mới/ chọn Điểm truy cập (phía trước có cờ lê). Lưu ý không chọn Đường truyền.

 • Tên tài khoản: sửa Điểm truy cập riêng thành Mobile TV (có thể đặt tên bất kỳ)

 • Các cài đặt điểm truy cập:

  • Sóng mang dữ liệu: Dữ liệu gói

  • Cài đặt sóng mang:

   • Điểm truy cập dữ liệu gói: sửa internet thành m3-world

   • Loại mạng: IPv4

   • Kiểu xác nhận: Chuẩn

   • Tên người dùng: mms

   • Mật khẩu: mms

Bước 2: kích hoạt cấu hình

Menu/ cài đặt/ Cài đặt cấu hình/ Cài đặt cấu hình riêng/ tại Mobile TV vừa mới cài/ bấm Tùy chọn, chọn Khởi động.

S60 S60
Menu/ Media/ RealPlayer, chọn "Options" tại góc trái phía cuối màn hình, sau đó chọn Settings/ chọn Streaming:

*mục Proxy/ use Proxy: No

*mục Network, cài các thông số sau:

 • Default access point: chọn Vinaphone GPRS
 • Online time: Unlimited
 • Lowest UDP port: 6970
 • Highest UDP port: 32000

Lưu ý: sử dụng máy Nokia S60 người dùng có thể sắp xếp thay đổi các menu con theo ý của mình. Do đó, tiện ích RealPlayer có thể nằm ở vị trí khác Media. Trường hợp này các bạn hướng dẫn KH tìm RealPlayer ở các menu còn lại.

HÌNH ẢNH MINH HỌA

    * Chọn Menu

mhtF86C(1)

       * Chọn biểu tượng Media

mhtF90B(1)

       * Chọn RealPlayer

mhtF9BA(1)

       * Chọn Option

mhtFA59(1)

       * Chon Setting

mhtFAD8(1)

     

       * Chọn Streaming

mhtFB77(1)

       * Chọn Proxy -> Use Proxy ->No

mhtFC26(1)

        * Chọn Streaming -> Network

mhtFCC5(1)

* Chọn Network -> Default Access Point -> Vinaphone Gprs.

mhtFD64(1)

  

Menu/ Media/ RealPlayer, chọn "Lựa chọn" tại góc trái phía cuối màn hình, sau đó chọn Cài đặt/ chọn Luồng:

*mục Proxy/ dùng Proxy: không

*mục Mạng, cài các thông số sau:

 • Điểm truy cập mặc định: chọn Vinaphone GPRS
 • Thời gian trực tuyến: không giới hạn
 • Cổng UDP thấp nhất: 6970
 • Cổng UDP cao nhất: 32000

Lưu ý: sử dụng máy Nokia S60 người dùng có thể sắp xếp thay đổi các menu con theo ý của mình. Do đó, tiện ích RealPlayer có thể nằm ở vị trí khác Media. Trường hợp này các bạn hướng dẫn KH tìm RealPlayer ở các menu còn lại.

mhtF67F(1)

Dòng phổ thông

Menu/ Settings/ Connectivity/ Streaming Settings:
 • Connect using: chọn Vinaphone GPRS
 • Allow local conn: Yes

chọn "Save" ơ góc trái màn hình.

          HÌNH ẢNH MINH HỌA

* Từ màn hình chính của máy bấm phím "menu"

mhtFE51(1)

      * Chọn Settings sau đó chọn  tab Connectivity

mhtFEF0(1)

       * Chọn mục Streaming Settings

mhtFF7F(1)

      

       * Chọn cấu hình Vinaphone Gprs

mhtFFFF(1)

      * Chon Save

Menu/ Cài đặt/ Kết nối/ Cài đặt tr.phát tr.tuyến:
 • Kết nối bằng: Vinaphone GPRS
 • Cho kết nối nội bộ: có

chọn "Lưu" ở góc trái màn hình.

mhtF342(1)

Dòng phổ thông

Menu/ Setting/ Application Settings/ Media player settings/ VOD settings hoặc Streaming setting:

Chọn cấu hình Vinaphone GPRS, máy điện thoại  sẽ hỏi "đã lưu", chọn OK. Khi đó sẽ có dấu stick màu đỏ ở phía trước cấu hình Vinaphone GPRS.

HÌNH ẢNH MINH HỌA

* Chọn Menu

mht10B(1)

       * Chọn biểu tượng Settings

mht1D9(1)

       * Chọn Application settings

mht269(1)

       * Chọn Media Player Settings

mht317(1)

       * Chon Streaming settings, chọn Vinaphone Gprs

mht3C6(1)

        

Menu/ Cài đặt/ Cài đặt ứng dụng/ Cài đặt máy nghe nhạc/ Cài đặt VOD:

Chọn cấu hình Vinaphone GPRS, máy điện thoại  sẽ hỏi "đã lưu", chọn OK. Khi đó sẽ có dấu stick màu đỏ ở phía trước cấu hình Vinaphone GPRS.

 

mhtF3C2(1)

Dòng phổ thông

 

Menu/Setting/Connectivity/Streaming settings/Internet profile chọn Vinaphone GPRS.

HÌNH ẢNH MINH HỌA

*  Từ màn hình chính của máy bấm phím "menu"

mht4A3(1)

 

      *  Chọn Settings

mht533(1)  

       * Chọn Connectivity

mht5D2(1)

       * Chọn mục Streaming Settings, trong phần Internet profiles chọn cấu hình Vinaphone Gprs.

mht671(1)

 

 

mht710(1)

Dòng phổ thông

* Chọn Menu

mht79F(1)

   * Chọn mục Network Settings

mht83E(1)

  

 

       * Chọn Internet Settings

mht8DD(1)

       * Chọn mục Streaming Settings

mht97C(1)

       * Chon Create New, nhập các thông tin:

 • Profile Name: Vina Mobile TV

 • Proxy Address: để trống

 • Proxy Port Number: 6970/ 32000

 • Access Point: chọn cấu hình Vinaphone Gprs

mht9FC(1)

       * Chọn mục Option

mhtA7C(1)

        * Quay lại mục Streaming Settings chọn Vina Mobile TV

mhtB0B(1)

        * Chọn Option

mhtB9A(1)

    * Chọn Activate

 

 

mhtC2A(1)

 

 

 

mhtCB9(1)

Dòng phổ thông

 

      * Từ Menu

mhtD58(1)

       * Trong Applications, chọn RealPlayer

mhtF9BA(1)

       * Chọn Option

mhtFA59(1)

       * Chon Setting

mhtFAD8(1)

     

       * Chọn Streaming

mhtFB77(1)

       * Chọn Proxy -> Use Proxy ->No

mhtFC26(1)

        * Chọn Streaming -> Network

mhtFCC5(1)

* Chọn Network -> Default Access Point -> Vinaphone Gprs.

mhtFD64(1)

  

 

mhtF5F0(1)

Smartphone

Với máy ĐTDĐ smartphone sử dụng hệ điều hành Windows Mobile OS khách hàng không cần cài đặt

 

mhtF442(1)

Với máy ĐTDĐ smartphone sử dụng hệ điều hành Windows Phone 7 khách hàng không cần cài đặt

 

 

 

mhtF561(1)

Smartphone

Với máy ĐTDĐ smartphone sử dụng hệ điều hành iPhone OS khách hàng không cần cài đặt.

mhtF79E(1)

Smartphone

Với máy ĐTDĐ smartphone sử dụng hệ điều hành BlackBerry OS khách hàng không cần cài đặt.

mhtF4C2(1)

Smartphone

Với máy ĐTDĐ smartphone sử dụng hệ điều hành Android OS khách hàng không cần cài đặt.

BỘ ALO 3G 1280

Dòng phổ thông

Bước 1: Menu/ Cài đặt/ Cài đặt streaming:

·         Điểm truy cập mạng: Vinaphone GPRS

·         Cổng kết nối Streaming:Tắt

·         QoS : Tắt

Bước 2: Menu/ Trình duyệt/ Các cài đặt/ Ưa thích:

·         Trình chiếu hình ảnh: Luôn luôn

·         Phát video: Luôn luôn

·         Phát audio: Luôn luôn

·         Tải media không xác định: Luôn luôn

Lưu ý: Cài Video streaming không đúng xem TV trên bộ Alo 1280 sẽ báo "lỗi Media"

 

 

3 comments:

 1. Cảm ơn bạn đã chia sẻ bài viết hay, Mời bạn dành chút thời gian ghé thăm trang web chúng tôi. Cám ơn!
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cty Decalsaigon chuyên cung cấp Miếng dán màn hình điện thoại cho tất cả các dòng máy chất lượng
  Web: http://decalsaigon.com/
  Click vào Keywords: Dán màn hình điện thoại Samsung , HTC , Sony giá rẻ , uy tín , chất lượng ở tphcm
  Click vào Keywords: Dan man hinh dien thoại Samsung , HTC , Sony gia re , uy tin , chat luong o tphcm

  Đặc biệt Hot chúng tôi có chương trình Khuyến Mãi tháng 8: Dán màn hình điện thoại Tặng dán Decal trang trí hoa văn điện thoại nhé nhanh chân lên các bạn!

  ReplyDelete
 2. Bán sỉ miếng dán kính cường lực Iphone Ipad Samsug xịn chính hãng rẻ hcm
  --------------------------------------------------------------
  Công ty Đại Phát Viễn Thông chuyên Bán sỉ miếng dán kính cường lực Iphone Ipad Samsug xịn chính hãng rẻ hcm

  Web: [URL=" http://bandancuonglucgiasi.blogspot.com/ "] Bán sỉ miếng dán kính cường lực Iphone Ipad Samsug xịn chính hãng rẻ hcm[/URL]
  Xem giá bao da ipad :
  Keywords:[URL="http://bandancuonglucgiasi.blogspot.com/"]Bán sỉ miếng dán kính cường lực Iphone Ipad Samsug xịn chính hãng rẻ hcm[/URL]
  Click vào Keywords:[URL=" http://bandancuonglucgiasi.blogspot.com/"] Ban si mieng dan kinh cuong luc iphone ipad samsung xin chinh hang re hcm[/URL]

  ReplyDelete
 3. Công ty Đại Phát Viễn Thông nhà cung cấp linh phụ kiện hang đầu Việt Nam :
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Giá rẻ nhất- Bảo hành nhanh nhất – Xem ngay bảng giá Sạc dự phòng giá sỉ rẻ nhất .
  Web: Bán Miếng dán kính cường lực iPhone 6 6 Plus Giá sỉ Ở TP.HCM

  Keywords ( Xem tai day): Bán Miếng dán kính cường lực iPhone 6 6 Plus Giá sỉ Ở TP.HCM

  Keywords ( xem tai day ): ban mieng dan kinh cuong luc iphone 6 6 plus gia si o TP.HCM

  ReplyDelete