Monday, August 6, 2012

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CẤU HÌNH MÁY GPRS Theo Hệ Điều Hành

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CẤU HÌNH MÁY GPRS SONY ERICSSON

Sau khi cài đặt cấu hình GPRS bằng lệnh tự động của mạng không được. Các bạn hướng dẫn KH cài tự động cấu hình gprs theo máy. Nếu không được nữa thì hướng dẫn KH cài đặt nhân công.

SONY ERICSSON DÒNG SMARTPHONE

 

SONY ERICSSON DÒNG PHỔ THÔNG

*SỬ DỤNG HĐH SYMBIAN S60 th5

 Ví dụ:Vivaz, Vivaz pro, Satio

Cài tự động theo máy

Cài nhân công

3.
4.

*Dòng hỗ trợ web/html

 

Ví dụ: Aino™, C510, C702, C901,  C902, C903, C905, G502 G705  Jalou™ ,K550i, K630i ,K660i, K770i, K800i, K850i, Naite™, S500i,, Elm™, Hazel™, T650i,  T700,  T707,  T715, W508, W580i , W595,  W610i , W705,  W715,  W760i,  W880i,  W890i, W902,  W910i,  W980,  W995,,  Yari™, Z770i , Elm&Hazel,...

Cài tự động theo máy

Cài nhân công

 

*SỬ DỤNG HĐH WINDOWS MOBILE

Ví dụ: X1, X2, Aspen,…

Cài tự động theo máy

Cài nhân công

Cách truy cập sau khi cài đặt

*SỬ DỤNG HĐH ANDRIOD

Ví dụ: X10, X10mini, X10mini pro,...

Cài tự động theo máy

Cài nhân công

Cách truy cập sau khi cài đặt

*Dòng hỗ trợ wap/xhtml

Ví dụ: F305, K330, K750i, R300 R306 S302 S312 T280i T303, W200i   W205, W302, W350i, W380i, W395, Z555,...

Cài tự động theo máy

Cài nhân công

 

CÁC CÁCH KHÁC HỖ TRỢ CÀI ĐẶT CẤU HÌNH GPRS MÁY SONY ERICSSON

*Hướng dẫn KH vào trang web của sonyericsson địa chỉ http://www.sonyericsson.com.vn chọn Hỗ trợ, chọn Điện thoại, chọn Liên kết nhanh, chọn Tải cấu hình GPRS, MMS, Email, chọn Nhập Model máy, Quốc gia, Nhà cung cấp mạng, số điện thoại, chọn Gửi cấu hình( lưu ý ghi lại mã xác nhận).

*Hướng dẫn KH gọi tổng đài hỗ trợ của Sony Ericsson 19001525, nhân viên tổng đài này sẽ hỗ trợ gửi cấu hình GPRS tự động về máy cho KH (tốn phí 1000đ/phút).

 

 

SONY ERICSSON DÒNG PHỔ THÔNG

 

Cài tự động theo máy dòng hỗ trợ web/html

Ví dụ: Aino™, C510, C702, C901,  C902, C903, C905, G502 G705  Jalou™ ,K550i, K630i ,K660i, K770i, K800i, K850i, Naite™, S500i,, Elm™, Hazel™, T650i,  T700,  T707,  T715, W508, W580i , W595,  W610i , W705,  W715,  W760i,  W880i,  W890i, W902,  W910i,  W980,  W995,,  Yari™, Z770i , Elm&Hazel

CaiNha9

SONY ERICSSON DÒNG PHỔ THÔNG

 

Cài nhân công dòng hỗ trợ web/html

Ví dụ: Aino™, C510, C702, C901,  C902, C903, C905, G502 G705  Jalou™ ,K550i, K630i ,K660i, K770i, K800i, K850i, Naite™, S500i,, Elm™, Hazel™, T650i,  T700,  T707,  T715, W508, W580i , W595,  W610i , W705,  W715,  W760i,  W880i,  W890i, W902,  W910i,  W980,  W995,,  Yari™, Z770i , Elm&Hazel

Menu máy Tiếng Anh
Menu máy Tiếng Việt
 

Menu/ Settings/ Connectivity/ Internet Settings/ Internet profile/ new profile/ Add:

 • Name: VinaPhone GPRS  bấm OK

 • Connect using: chọn New Account/ Data PS:

 • Name: VinaGPRS bấm tiếp tục

 • APN: m3-world  chọn OK

 • Username: mms chọn OK

 • Password: mms chọn OK

Bấm “ Save” rồi bấm chọn “VinaGPRS(sẽ thấy có dấu tròn đen)

Chọn “Save” tiếp

*Từ VinaPhone GPRS bấm More chọn Advanced -> Change homepage: sửa các thông tin sau

 • Name: xoá tên SonyErricsion nhập: Trang Wap VinaPhone

 • Address: http://wap.vinaphone.com.vn 

Chọn Save

Bấm trở về 1 lần. Sau đó, bấm chọn VinaPhone GPRS (sẽ thấy có dấu tròn đen đánh dấu cấu hình VinaPhone GPRS)

*Từ VinaPhone GPRS bấm More chọn Advanced -> Settings-> User proxy, chọn Yes -> nhập các thông tin sau:

 • Proxy address: 10.1.10.46

 • Port number: 8000

 • User name: mms

 • Password: mms

Chọn Save

 

* Tắt nguồn, bật lại rồi chọn Internet Sevices bấm More chọn Trang Wap VinaPhone để truy cập

 

 

 

Menu/ Cài đặt/ Kết nối/ cài đặt Internet/ Cấu hình Internet/ cấu hình mới/ Thêm:

 • Tên: VinaPhone GPRS  bấm OK

 • Dùng kết nối: chọn Thêm tài khoản/ Data PS

 • Tên:  VinaGPRS  bấm tiếp tục

 • APN: m3-world chọn OK

 • Username: mms chọn OK

 • Password: mms chọn OK

Bấm “ Lưu” rồi bấm chọn“ VinaGPRS(sẽ thấy dấu tròn đen)

Chọn “ Lưu” tiếp

*Từ VinaPhone GPRS bấm Tuỳ chọn chọn Tuỳ chọn cấp cao-> Đổi trang chủ: sửa các thông tin sau

 • Tên: xoá tên SonyErricsion nhập: Trang Wap VinaPhone

 • Địa chỉ: http://wap.vinaphone.com.vn 

Chọn  Lưu

Bấm trở về 1 lần. Sau đó, bấm chọn VinaPhone GPRS (sẽ thấy có dấu tròn đen đánh dấu cấu hình VinaPhone GPRS)

*Từ VinaPhone GPRS bấm Tuỳ chọn chọn Cài đặt-> Sử dụng proxy, chọn Có -> nhập các thông tin sau:

 • Địa chỉ proxy: 10.1.10.46

 • Số cổng: 8000

 • Tên truy cập: mms

 • Mật khẩu: mms

Chọn Lưu

 

*  KH tắt nguồn, bật lại rồi chọn Dịch vụ Internet bấm “tùy chọn” chọn Trang Wap VinaPhone để truy cập

 

 

Hình ảnh minh họa

CaiNha10

SONY ERICSSON DÒNG PHỔ THÔNG

 

Cài tự động theo máy dòng hỗ trợ wap/xHtml

Ví dụ: F305, K330, K750i, R300 R306 S302 S312 T280i T303, W200i   W205, W302, W350i, W380i, W395, Z555,...

CaiNha9

SONY ERICSSON DÒNG PHỔ THÔNG

 

Cài nhân công dòng hỗ trợ wap/xHTML

Ví dụ: F305, K330, K750i, R300 R306 S302 S312 T280i T303, W200i   W205, W302, W350i, W380i, W395, Z555,...

 

CaiNha11

 

 

SONY ERICSSON DÒNG SMARTPHONE

 

CÀI TỰ ĐỘNG THEO MÁY SỬ DỤNG HĐH SYMBIAN S60 th5

 Ví dụ:Vivaz, Vivaz pro, Satio

CaiNha12

SONY ERICSSON DÒNG SMARTPHONE

 

SỬ DỤNG HĐH SYMBIAN S60 th5, CÀI NHÂN CÔNG

 Ví dụ:Vivaz, Vivaz pro, Satio

CaiNha14

SONY ERICSSON DÒNG SMARTPHONE

 

CÀI TỰ ĐỘNG THEO MÁY SỬ DỤNG HĐH WINDOWS MOBILE

Ví dụ: X1, X2, Aspen,…

CaiNha15

 

SONY ERICSSON DÒNG SMARTPHONE

 

SỬ DỤNG HĐH WINDOWS MOBILE, CÀI NHÂN CÔNG

Ví dụ: X1, X2, Aspen,…

CaiNha16

CaiNha17

Sau khi cài đặt, cách truy cập internet trên loại máy dùng hệ điều hành Windows mobile như sau:

CaiNha21

SONY ERICSSON DÒNG SMARTPHONE

 

CÀI TỰ ĐỘNG THEO MÁY SỬ DỤNG HĐH ANDRIOD

Ví dụ: X10, X10mini, X10mini pro,...

CaiNha18

 

SONY ERICSSON DÒNG SMARTPHONE

 

SỬ DỤNG HĐH ANDRIOD, CÀI NHÂN CÔNG

Ví dụ: X10, X10mini, X10mini pro,...

CaiNha19

 

Sau khi cài đặt, cách truy cập internet trên loại máy dùng hệ điều hành Android như sau:

 

CaiNha20

 

Hướng dẫn xóa Cache:

Chạm thẻ Menu/ Internet/ Menu/ Thêm nữa (more)/ Cài đặt(settings)/ xóa bộ nhớ đệm (clear cache)

Trang chủ

 

 

 

 

 

 

 

SAMSUNG điển hình dòng phổ thông

Menu máy Tiếng Anh
Menu máy Tiếng Việt
Bước 1: cài đặt cấu hình

Vào Browser/ Profile settings: Chọn 1 cấu hình có sẵn.

 • Profile name: VinaPhone GPRS
 • Home URL: http://wap.vinaphone.com.vn
 • Bearer: chọn GPRS only
 • Proxy: chọn Disable
. GPRS setting: bấm phím OK để sửa:
Bỏ qua các mục còn lại tìm đến mục
 • APN: m3-world
 • Login ID: mms
 • Password: mms
Sau đó chọn Save (góc trái màn hình).
· GSM setting: bỏ qua

 

Bấm Save (góc trái màn hình) để lưu lại cấu hình vừa tạo.

Bước 2: kích hoạt cấu hình

Trở về mục Browser/ Current proxy (dưới mục Profile settings) di chuyển xuống đến cấu hình VinaPhone GPRS, bấm Select (góc trái màn hình).
 

Bước 3: truy cập

Thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi khởi động lại. Truy cập bằng cách vào Menu/ Browser/ Homepage.

 
 
Bước 1: cài đặt cấu hình

Vào Trình duyệt/ Cài đặt cấu hình: Chọn 1 cấu hình có sẵn.

 • Tên cấu hình: VinaPhone GPRS
 • Trang chủ: http://wap.vinaphone.com.vn
 • Kênh: chọn chỉ dùng GPRS
 • Proxy: chọn Tắt
. Cài đặt GPRS: bấm phím OK để sửa: 
Bỏ qua các mục còn lại tìm đến mục
 • APN: m3-world
 • Tên truy cập: mms
 • Mật mã: mms
Sau đó chọn Lưu (góc trái màn hình).
. Cài đặt GSM : bỏ qua
 

Chọn Lưu (góc trái màn hình) để lưu lại cấu hình vừa tạo.

Bước 2: kích hoạt cấu hình

Trở về mục Trình duyệt/ Cấu hình hiện tại (dưới mục Cài đặt cấu hình) di chuyển xuống đến cấu hình VinaPhone GPRS vừa tạo, bấm Chọn (góc trái màn hình).
 

Bước 3: truy cập

Thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi khởi động lại. Truy cập bằng cách vào Menu/ Trình duyệt/ Trang chủ.

 
 

Trang chủ

 

 

 

 

 

 

 

MOTOROLA điển hình dòng phổ thông

Menu máy Tiếng Anh
Menu máy Tiếng Việt
Bước 1: cài đặt cấu hình

Vào Menu/ WebAccess/ Websessions/ New Entry hoặc chọn tên 1 cấu hình có sẵn nào đó/ edit

 • Name: VinaPhone GPRS
 • Homepage: http://wap.vinaphone.com.vn
 • Sevice Type 1: wap
 • Proxy 1( hoặc Gateway IP): để trống
 • Port: 9201 hoặc 8000
Bỏ qua các mục còn lại di chuyển xuống mục cuối cùng bao giờ nhìn thấy GPRS APN thì dừng lại chọn vào và nhập:
 • GPRS APN: m3-world
 • User name: mms
 • Passworld: mms
Bấm “ Done” phía cuối cùng bên trái.

Bước 2: kích hoạt cấu hình

Bấm phím có biểu tượng 4 gạch ở giữa màn hình vào VinaPhone GPRS chọn SET DEFAULT.

Bước 3: truy cập

KH ra màn hình chính tắt nguồn đi bật lại rồi truy cập bằng cách vào Menu/ WebAccess/ Browser.

 
 
Bước 1: cài đặt cấu hình

Vào Menu/ Vào Web/ chọn gói cài đặt (riêng với E398, V500 thì chọn WEB)/Mục mới hoặc chọn tên 1 cấu hình có sẵn nào đó/ Soạn thảo:

 • Tên: VinaPhone GPRS
 • Trang chủ: http://wap.vinaphone.com.vn
 • Sevice Type 1 : wap
 • Proxy1(hoặc Gateway IP): để trống
 • Cổng: 9201 hoặc 8000
Bỏ qua các mục còn lại di chuyển xuống mục cuối cùng bao giờ nhìn thấy GPRS APN thì dừng lại chọn vào và nhập:
 • GPRS APN: m3-world
 • Tên: mms
 • Mật mã: mms
Bấm “ Xong” phía cuối cùng bên trái.

Bước 2: kích hoạt cấu hình

Bấm phím có biểu tượng 4 gạch ở giữa màn hình vào VinaPhone GPRS chọn Cài làm mặc định.

Bước 3: truy cập

 KH ra màn hình chính tắt nguồn đi bật lại rồi truy cập bằng cách vào Menu/ Vào Web/ Duyệt.(hoặc Internet)

Trang chủ

 

 

 

 

 

 

BENQ SIEMENS điển hình dòng phổ thông

Menu máy Tiếng Việt
 
Bước 1: cài đặt tài khoản
Menu/ Cài đặt/ Mạng liên kết, đánh dấu chọn vào GPRS chọn Mở.
Đánh dấu chọn vào Kiểm tra truy cập, chọn Dịch vụ Data, chọn MMS, Wap.
Chọn <trống>1 hoặc có thể hướng dẫn khách hàng chọn 1 cấu hình bất kỳ sẵn có.
Bấm "Tùy chọn", chọn "Đổi Tên", sau đó nhập Tên chế độ: Vina GPRS
Chọn Sửa, khi đó máy sẽ hỏi " Bạn thay đổi ứng dụng. Tiếp tục?"
Chọn "Yes", sau đó đánh dấu chọn vào Cài đặt GPRS, chọn Sửa, nhập các thông số sau:
 • APN: m3-world
 • Tên truy cập: mms
 • Mật khẩu: mms
Chọn "lưu" bên góc trái cuối màn hình để lưu lại cấu hình Vina GPRS.

 

Bước 2: cài đặt cấu hình
Menu/ Giải trí/ Internet/ Chế độ/ chọn chế độ nào đó muốn sửa/ chọn Sửa:
Tên chế độ: Vinaphone GPRS
 • Địa chỉ IP: 10.1.10.46
 • Cổng: 9201
 • Trang chủ: http://wap.vinaphone.com.vn
 • Thời gian phản hồi GPRS: 5 phút
 • Chế độ kết nối: Vina GPRS
Chọn "lưu" bên góc trái cuối màn hình để lưu lại chế độ Vinaphone GPRS

 

Bước 3: kích hoạt cấu hình
Menu/ Giải trí/ Internet/ Chế độ/ chọn Vinaphone GPRS, khi đó dấu tròn đen sẽ hiện phía trước Vinaphone GPRS
 

Bước 4: truy cập

Tắt nguồn máy sau đó mở lại, vào Menu/ Giải trí/ Trang chủ .

 

Trang chủ

 

 

 

 

 

 

 

LG điển hình loại 1 dòng phổ thông

Menu máy Tiếng Anh
Menu máy Tiếng Việt
Vào Menu/ Internet/ Profiles: Chọn 1 mục Empty có sẵn.
1. Chọn Settings:
 • Homepage: http://wap.vinaphone.com.vn
 • Bearer: chọn GPRS
 • GPRS Setting:
- IP address: 10.1.10.46
- APN: m3-world
- User ID: mms
- Password: mms
 • Connection Type: Continuous
 • Proxy settings: Bỏ qua
 • DNS settings: Bỏ qua
 • Secure settings: chọn Off
 • Display image: chọn On
Sau đó chọn Back (bên phải)
2. Chọn Rename: Nhập VinaPhone GPRS
Bấm OK rồi Select.
3. Chọn Activate

 

Sau đó KH thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi bật lại. Thử truy cập bằng cách vào Menu/ Internet/ Home (Trang chủ).
 

 

Vào Menu/ Internet/ Cấu hình: Chọn 1 mục Trống có sẵn.
1. Chọn Cài đặt:
 • Trang chủ: http://wap.vinaphone.com.vn
 • Đường truyền: chọn GPRS
 • Cài đặt GPRS:
  • - Địa chỉ IP: 10.1.10.46
   - APN: m3-world
   - Số thuê bao: mms
   - Mật mã: mms
 • Kiểu kết nối: Liên tục
 • Cài đặt Proxy: Bỏ qua
 • Cài đặt DNS: Bỏ qua
 • Cài đặt bảo vệ: chọn Tắt
 • Hình hiển thị: chọn Có
Sau đó chọn Back (bên phải)
2. Chọn Đổi tên: Nhập VinaPhone GPRS
Bấm OK rồi Select.
3. Chọn Kích hoạt

 

Sau đó KH thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi bật lại. Thử truy cập bằng cách vào Menu/ Internet/ Home.( Trang chủ).
 

 

Trang chủ

LG điển hình loại 2 dòng phổ thông

Menu máy Tiếng Anh
Menu máy Tiếng Việt
Menu / Setting / Connectivity / Network / Network profile:
Bấm Option / New profile:
 • Name : VinaPhone GPRS
 • Bearer: GPRS
 • APN: m3-world
 • ID người sử dụng: bỏ trống
 • Mật khẩu: bỏ trống
Bỏ qua các mục còn lại bấm OK.

Trở về Menu / Browser / Settings / Network profile / Option / New profile:

 • Name: VinaPhone GPRS
 • Homepage: http://wap.vinaphone.com.vn
 • Proxy: Off
 • IP address:
 • Port number: 9201
 • Access point: VinaPhone GPRS
Bấm Save
Từ VinaPhone GPRS bấm Option >> Active >

 

Thoát về màn hình chính tắt nguồn bật lại rồi truy cập bằng cách:
Browser / Homepage.

 

Menu / Cài đặt / kết nối / Mạng / Kết nối GPRS / Khi cần, bấm OK rồi chọn Cấu hình Mạng. Bấm Tùy chọn / Cấu hình mới:
 • Tên : VinaPhone GPRS
 • Đường truyền: GPRS
 • APN: m3-world
 • ID người sử dụng: bỏ trống
 • Mật khẩu: bỏ trống
Bỏ qua các mục còn lại bấm OK.

 

Trở về Menu chọn Trình duyệt / Cài đặt / Cấu hình mạng / Tùy chọn / Cấu hình mới:
 • Tên: VinaPhone GPRS
 • Trang chủ: http://wap.vinaphone.com.vn
 • Proxy: tắt
 • Địa chỉ IP:
 • Port: 9201
 • Điểm truy cập: VinaPhone GPRS
Bấm Lưu
Từ VinaPhone GPRS bấm Tùy chọn >> Chọn Kích hoạt.

 

Thoát về màn hình chính tắt nguồn bật lại rồi truy cập bằng cách: Trình duyệt / trang chủ.

 

Trang chủ

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NHÂN CÔNG GPRS DÒNG MÁY TRUNG QUỐC

Lưu ý áp dụng chung cho các dòng máy: Bộ Alo Huawei, Bộ Alo ZTE, Mobell, Suntek, Cayon, E-touch, K-touch, Mobitech, Xstar. Wellcom, Q-mobile, F-mobile, FPT, iCall, ConnSpeed, VCall, Các thương hiệu khác của Trung Quốc, ĐTDĐ nhái hàng chính hãng của các thương hiệu nổi tiếng khác (đa số các  dòng máy này đều hỗ trợ 2 sim 2 sóng. Ví dụ: iphone nhái của Trung Quốc có 2 Sim,...).

 

Hiện có 2 loại menu để cài đặt nhân công cấu hình gprs trên các dòng máy Trung Quốc này. Tùy theo từng trường hợp, các bạn linh động hướng dẫn cho KH:

 

Menu Tiếng Việt cài gprs máy Trung Quốc

loại 1

Menu Tiếng Việt cài gprs máy Trung Quốc

loại 2 (đa số là dòng máy Trung quốc cảm ứng)

Đối với máy có hỗ trợ 2sim 2 sóng: đầu tiên phải kích hoạt đúng sim vinaphone đang chọn là sim 1 hoặc 2.

Menu / Dịch vụ / Lựa chọn thẻ liên kết mạng: chọn sim đang sử dụng mạng Vinaphone

Nếu máy hỗ trợ 2 sim 2 sóng nhưng không có mục "Lựa chọn thẻ liên kết mạng" sẽ thực hiện chọn trong mục "Tài khoản dữ liệu" ở bước sau

Bước 1: cài đặt tài khoản

Menu / Dịch vụ / Tài khoản dữ liệu (chọn sim đamg sử dụng mạng vinaphone nếu có)/ Gprs/ chọn Tài khoản nào đó/ Sửa:

 • Tên  tài khoản: Vina GPRS
 • APN: m3-world
 • Tên đăng nhập: mms
 • Mật khẩu: mms
 • Kiểu xác nhận: Bình Thường
Bước 2: cài đặt cấu hình

Menu / Dịch vụ / Wap (chọn sim đamg sử dụng mạng vinaphone nếu có)/ Cài đặt/ Sửa cấu hình/ chọn Cấu hình muốn sửa/ Sửa cấu hình:

 • Đổi tên cấu hình: Vinaphone GPRS
 • Trang chủ: http://wap.vinaphone.com.vn
 • Tài khoản dữ liệu/ GPRS/ chọn  Vina GPRS
 • Kiểu kết nối: HTTP ( lưu ý không nhập địa chỉ proxy)
 • Tên đăng nhập:  mms
 • Mật khẩu: mms
Chọn Hoàn tất/ máy sẽ hỏi Có lưu không?, chọn Có.

 Bước 3: kích hoạt cấu hình

Menu / Dịch vụ / Wap / Cài đặt/ Sửa cấu hình/ chọn Cấu hình Vinaphone GPRS/ chọn Bật cấu hình/ Ok. (khi đó phía trước Vinaphone GPRS sẽ được đánh dấu kích hoạt)

Bước 4: truy cập

Truy cập: Menu / Dịch vụ / Wap/ Trang chủ.
 

Sau khi cài đặt đúng & đầy đủ các thông số theo hướng dẫn như trên mà truy cập không được máy hiện thông báo" không rõ máy chủ". Hướng dẫn KH tắt nguồn máy sau đó mở lại, truy cập lại 1 vài lần nữa sẽ thành công.

 

 

Bước 1: cài đặt tài khoản

Menu / Cài đặt/ Tài khoản dữ liệu / Gprs/ chọn Tài khoản nào đó/ Sửa:

 • Tên  tài khoản: Vina GPRS

 • APN: m3-world

 • Tên người dùng: mms

 • Mật khẩu: mms

 • Chế độ xác nhận: bình thường

 • Primary DNS: 000.000.000.000

 • Secondary DNS: 000.000.000.000

Bước 2: cài đặt cấu hình

Menu / Dịch vụ / Dịch vụ internet/ Cài đặt/ tại mục Chọn Sim: chọn sim muốn kích hoạt là sim1 hoặc sim2 (chọn sim Vinaphone muốn kết nối gprs). Sau đó chọn mục Tài khoản biên tập/ chọn Tạo mới hoặc  chọn Cấu hình muốn sửa/ chọn Sửa tài khoản, sau đó nhập:

 • Tên tài khoản: Vinaphone GPRS
 • Trang chủ:http://wap.vinaphone.com.vn
 • Tài khoản dữ liệu: chọn GPRS/ chọn  Vina GPRS
 • Loại hình kết nối:HTTP ( lưu ý không nhập địa chỉ proxy)
 • Tên người dùng:mms
 • Mật khẩu: mms
Chọn Hoàn tất/ máy sẽ hỏi Có lưu không?, chọn Có.

Bước 3: kích hoạt cấu hình

Menu / Dịch vụ / Dịch vụ internet/ Cài đặt/ Tài khoản biên tập/ chọn Cấu hình Vinaphone GPRS/ chọn Kích hoạt tài khoản. (khi đó phía trước Vinaphone GPRS sẽ được đánh dấu stick kích hoạt)

Bước 4: truy cập

Truy cập: Menu / Dịch vụ / Dịch vụ internet/ Trang chủ.
 

Sau khi cài đặt đúng & đầy đủ các thông số theo hướng dẫn như trên mà truy cập không được máy hiện thông báo" không rõ máy chủ". Hướng dẫn KH tắt nguồn máy sau đó mở lại, truy cập lại 1 vài lần nữa sẽ thành công.

 

Hướng dẫn xóa Cache:
 • Menu / Dịch vụ / Wap / Cài đặt: chọn Xóa cache và Xóa cookies --> máy hỏi Xóa cache ? ---> chọn Có

Hướng dẫn truy cập vào trang web khác trang chủ: 

 • Menu / Dịch vụ / Wap / Nhập vào địa chỉ: tiến hành gõ địa chỉ Wapsite hoặc website khác ---> bấm Tùy chọn tại góc trái ---> chọn Thực hiện.

 

Hướng dẫn xóa Cache:
 • Menu / Dịch vụ / Dịch vụ internet/ Cài đặt: chọn Xóa dữ liệu cá nhân --> máy hỏi Xóa dữ liệu cá nhân? ---> chọn Có.

Hướng dẫn truy cập vào trang web khác trang chủ: 

 •  Menu / Dịch vụ / Dịch vụ internet/Nhập vào địa chỉ: tiến hành gõ địa chỉ Wapsite hoặc website khác ---> bấm Chọn tại góc trái ---> chọn Hoàn thành.

 

Menu Tiếng Anh cài gprs máy Trung Quốc

loại 1

Menu Tiếng Anh cài gprs máy Trung Quốc

loại 2(đa số là dòng máy Trung quốc cảm ứng)

Đối với máy có hỗ trợ 2sim 2 sóng: đầu tiên phải kích hoạt đúng sim vinaphone đang chọn là sim 1 hoặc 2.

Menu / Services / Services simcard selected: chọn sim đang sử dụng mạng Vinaphone

Nếu máy hỗ trợ 2 sim 2 sóng nhưng không có mục "Services simcard selected":sẽ thực hiện chọn trong mục "Data Account" ở bước sau

Bước 1: cài đặt tài khoản

Menu / Services / Data Account (chọn sim đamg sử dụng mạng vinaphone nếu có)/ Gprs/ chọn Tài khoản nào đó/ Edit:

 • Account name: Vina GPRS

 • APN: m3-world

 • User name: mms

 • Password: mms

 • Auth. Type: Normal

Bước 2: cài đặt cấu hình

Menu / Services/ Wap (chọn sim đamg sử dụng mạng vinaphone nếu có)/ Settings/ Edit Profile/ chọn Cấu hình muốn sửa/ Edit Profile:

 • Rename Profile: Vinaphone GPRS
 • Homepage: http://wap.vinaphone.com.vn
 • Data account/ GPRS/ chọn  Vina GPRS
 • Connection type: HTTP ( lưu ý không nhập địa chỉ proxy)
 • User name:  mms
 • Password: mms
Chọn Done/ máy sẽ hỏi Save?, chọn YES

Bước 3: kích hoạt cấu hình

Menu / Services / Wap /Settings / Edit Profile/ chọn Cấu hình Vinaphone GPRS/ chọn Activate/ Ok. (khi đó phía trước Vinaphone GPRS sẽ được đánh dấu kích hoạt)

Bước 4: truy cập

Truy cập: Menu / Services / Wap/ Homepage

 

Sau khi cài đặt đúng & đầy đủ các thông số theo hướng dẫn như trên mà truy cập không được máy hiện thông báo" không rõ máy chủ". Hướng dẫn KH tắt nguồn máy sau đó mở lại, truy cập lại 1 vài lần nữa sẽ thành công.
 
 

 

Bước 1: cài đặt tài khoản

Menu / Settings/ Data account / Gprs/ chọn Tài khoản nào đó/ Edit:

 • Account name: Vina GPRS

 • APN: m3-world

 • User name: mms

 • Password: mms

 • Auth.type: Normal

 • Primary DNS: 000.000.000.000

 • Secondary DNS: 000.000.000.000

Bước 2: cài đặt cấu hình

Menu / Services / Internet services/ Settings/ tại mục Select SIM, chọn sim muốn kích hoạt  là sim1 hoặc sim2 (chọn sim Vinaphone muốn kết nối gprs). Sau đó chọn mục Profiles/ chọn Add new hoặc  chọn Cấu hình muốn sửa/ chọn Edit Profile , sau đó nhập:

 • Profile name: Vinaphone GPRS
 • Homepage: http://wap.vinaphone.com.vn
 • Data account: chọn GPRS/ chọn  Vina GPRS
 • Connection type: HTTP ( lưu ý không nhập địa chỉ proxy)
 • User name: mms
 • Password: mms
Chọn Done/ máy sẽ hỏi Save?, chọn YES

Bước 3: kích hoạt cấu hình

Menu / Services / Internet services/ Settings/Profiles/ chọn Cấu hình Vinaphone GPRS/ chọn Activate profile. (khi đó phía trước Vinaphone GPRS sẽ được đánh dấu stick kích hoạt)

Bước 4: truy cập

Truy cập: Menu /  Services / Internet services/ Homepage .
 

Sau khi cài đặt đúng & đầy đủ các thông số theo hướng dẫn như trên mà truy cập không được máy hiện thông báo" không rõ máy chủ". Hướng dẫn KH tắt nguồn máy sau đó mở lại, truy cập lại 1 vài lần nữa sẽ thành công.

 

Hướng dẫn xóa Cache:

 • Menu / Services/ Wap/ settings: chọn Clear cache ---> máy hỏi Clear cache ? ---> chọn Yes

Hướng dẫn truy cập vào trang web khác trang chủ:

 • Menu / Services/ Wap/ Enter address: tiến hành gõ địa chỉ Wapsite hoặc website khác ---> bấm Option tại góc trái ---> chọn Done.

 

Hướng dẫn xóa Cache:
 • Menu /  Services / Internet services/ Settings: chọn Clear cache  ---> máy hỏi Clear cache ? ---> chọn Yes

Hướng dẫn truy cập vào trang web khác trang chủ: 

 •  Menu /  Services / Internet services/ Input address: tiến hành gõ địa chỉ Wapsite hoặc website khác ---> bấm Option tại góc trái ---> chọn Done.

Trang chủ

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment