Monday, August 6, 2012

CHỌN MẠNG 3G TRÊN MÁY ĐTDĐ LG

CHỌN MẠNG 3G TRÊN MÁY ĐTDĐ LG

Bước 1: Từ màn hình chính của máy bấm phím "menu"

menu1

Bước 2: Chọn biểu tượng Cài đặt

Tool1

Bước 3: Chọn biểu tượng Mạng

Network1

Bước 4: Chọn biểu tượng Chế độ mạng

Phonesetting1

Bước 5: Chọn UMTS -> Chọn có

Phonesetting13

No comments:

Post a Comment