Monday, August 6, 2012

Hướng Dẫn Chọn Mạng 3G BlackBerry

BLACKBERRY
LOẠI 1

Ví dụ: Bold 8900, Bold 9700,...

LOẠI 2

Ví dụ: Bold 9000, 8707G, 9530,...

LOẠI 3

Ví dụ: 9800, Curve 3G 9300, Touch 9800SFR, Bold 9700 Black, BOLD 9780,...

Từ màn hình chủ, Menu/ Options/ Mobile Networks/ Network mode:
  • chọn 2G & 3G nếu muốn máy điện thoại tự động cập nhập sóng mạng 2G hoặc 3G. Sau khi chọn chế độ Dual mode, nếu khách hàng đang đứng tại khu vực có sóng 3G thì trên cột sóng sẽ xuất hiện chữ 3G. Nếu  khách hàng đang đứng tại khu vực không có sóng 3G khi đó máy điện thoại sẽ tự động cập nhật sóng của mạng 2G, lúc này trên cột sóng sẽ không còn chữ 3G nữa.

  • chọn 3G nếu muốn máy điện thoại chỉ cập nhật sóng mạng 3G. Sau khi chọn chế độ UMTS, nếu khách hàng đang đứng tại khu vực có sóng 3G thì trên cột sóng sẽ xuất hiện chữ 3G. Nếu  khách hàng đang đứng tại khu vực không có sóng 3G khi đó máy điện thoại sẽ không tự động cập vào mạng được, khách hàng sẽ ngoài vùng phủ sóng.

  • chọn 2G nếu muốn máy điện thoại chỉ cập nhật sóng mạng 2G.

HÌNH ẢNH MINH HỌA

Bước 1: Từ màn hình chính của máy bấm phím "menu"

menu

Bước 2: Chọn Options

Settings

Bước 3: Chọn Mobile Network

BlackB6

Bước 4: Chọn Network Mode

Network

Bước 5: Trong phần Network Mode chọn phần 3G&2G

 

Từ màn hình chủ, Menu/ Options/ Mobile Network/ Netwwork Selection Mode:
  • Automatic: nếu muốn máy điện thoại tự động cập nhập sóng mạng 2G hoặc 3G.
  • Manual: máy sẽ tiến hành dò sóng khoảng 1 phút sau sẽ xuất hiện các mạng di động, chọn Vinafone 3G.

HÌNH ẢNH MINH HỌA

Bước 1: Từ màn hình chính của máy bấm phím "menu"

menu1

Bước 2: Chọn Setting

Settings

Bước 3: Chọn Option

gener

Bước 4: Chọn Mobile Network

BlackB7.

Bước 5: Trong phần Network Select on Mode chọn Automatic

 

Từ màn hình chủ, Menu/ (chọn Open Tray nếu có)/ Options/Network and connections Mobile Network/ Netwwork Selection Mode:
  • chọn 2G & 3G nếu muốn máy điện thoại tự động cập nhập sóng mạng 2G hoặc 3G. Sau khi chọn chế độ Dual mode, nếu khách hàng đang đứng tại khu vực có sóng 3G thì trên cột sóng sẽ xuất hiện chữ 3G. Nếu  khách hàng đang đứng tại khu vực không có sóng 3G khi đó máy điện thoại sẽ tự động cập nhật sóng của mạng 2G, lúc này trên cột sóng sẽ không còn chữ 3G nữa.

  • chọn 3G nếu muốn máy điện thoại chỉ cập nhật sóng mạng 3G. Sau khi chọn chế độ UMTS, nếu khách hàng đang đứng tại khu vực có sóng 3G thì trên cột sóng sẽ xuất hiện chữ 3G. Nếu  khách hàng đang đứng tại khu vực không có sóng 3G khi đó máy điện thoại sẽ không tự động cập vào mạng được, khách hàng sẽ ngoài vùng phủ sóng.

  • chọn 2G nếu muốn máy điện thoại chỉ cập nhật sóng mạng 2G.

HÌNH ẢNH MINH HỌA

Bước 1: Từ màn hình chính của máy

f1

Bước 2: Chọn Option

f2

Bước 3: Chọn Network and connections

f3

Bước 4 Chọn mục  Mobile Network

BlackB8

Bước5: Chọn mục 3G & 2G

BlackB9

 

 
 

No comments:

Post a Comment