Monday, August 6, 2012

Chọn mạng 3G Trên máy ĐTDĐ smartphone Motorola sử dụng hệ điều hành Android

Hệ điều hành ANDROID

Chọn mạng 3G Trên máy ĐTDĐ smartphone Motorola sử dụng hệ điều hành Android

Bước 1: Từ màn hình chính của máy bấm phím "menu"

d10

Bước 2: Chọn Settings

d11

Bước 3: Chọn mục Wireless and network

d12

 

Bước 4: Chọn Mobi Networks

 

d13

 

Bước 5: Chọn mục Network Mode ==> Chọn CDMA ==> OK

 

d14

 

Lưu ý: Nếu khách hàng đã đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện để bắt được sóng 3G. Đặc biệt đối với hàng xách tay, sau khi chọn mạng 3G rồi mà vẫn không bắt được sóng 3G ===> Các bạn hướng dẫn khách hàng :

Bước 1: Cài đặt nhân công lại cấu hình Vinaphone gprs, sau đó kích hoạt đúng cấu hình đã cài: click vào đây để xem hướng dẫn cài nhân công..(nếu chưa cài cấu hình gprs sẽ không chọn được mạng 3G)

Bước 2: Bật đường truyền dữ liệu của mạng di động: Menu >> Setting >> Wireless controls >> Mobile network >> bật lên bằng cách chạm vào dấu stick, để dấu stick sáng lên.(nếu đã cài và kích hoạt đúng cấu hình Vinaphone gprs rồi mà chưa thao tác bước 2 này thì máy của KH cũng không bắt được sóng 3G).
 

Chọn mạng 3G Trên máy tính bảng Samsung Galaxy Tab/ P1000sử dụng hệ điều hành Android

Bước 1: Từ màn hình chính của máy bấm phím "menu"

 d5

Bước 2: Chọn Cài đặt

d6

Bước 3; Chọn mục Mạng và Mạng không dây

d7

Bước 4: Chọn Các mạng di động

 

d8

 

 

Bước 5: Chọn mục chế độ mạng ==> chọn Chỉ dùng WCDMA

 

 

d9

Lưu ý: Nếu khách hàng đã đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện để bắt được sóng 3G. Đặc biệt đối với hàng xách tay, sau khi chọn mạng 3G rồi mà vẫn không bắt được sóng 3G ===> Các bạn hướng dẫn khách hàng :

Bước 1: Cài đặt nhân công lại cấu hình Vinaphone gprs, sau đó kích hoạt đúng cấu hình đã cài: click vào đây để xem hướng dẫn cài nhân công..(nếu chưa cài cấu hình gprs sẽ không chọn được mạng 3G)

Bước 2: Bật đường truyền dữ liệu của mạng di động: Menu >> Setting >> Wireless controls >> Mobile network >> bật lên bằng cách chạm vào dấu stick, để dấu stick sáng lên.(nếu đã cài và kích hoạt đúng cấu hình Vinaphone gprs rồi mà chưa thao tác bước 2 này thì máy của KH cũng không bắt được sóng 3G).
 

Chọn mạng 3G Trên máy ĐTDĐ smartphone Dell sử dụng hệ điều hành Android

Bước 1: Từ màn hình chính của máy nhấn menu

Bước 2: Chọn Settings

Bước 3: Chọn Wireless and Network

Bước 4 Chọn mục Mobile Networks

Bước 5: Chọn mục Network mode

Bước 6:  Chọn mục Mạng WCDMA Only ==> OK

 

Lưu ý: Nếu khách hàng đã đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện để bắt được sóng 3G. Đặc biệt đối với hàng xách tay, sau khi chọn mạng 3G rồi mà vẫn không bắt được sóng 3G ===> Các bạn hướng dẫn khách hàng :

Bước 1: Cài đặt nhân công lại cấu hình Vinaphone gprs, sau đó kích hoạt đúng cấu hình đã cài: click vào đây để xem hướng dẫn cài nhân công..(nếu chưa cài cấu hình gprs sẽ không chọn được mạng 3G)

Bước 2: Bật đường truyền dữ liệu của mạng di động: Menu >> Setting >> Wireless controls >> Mobile network >> bật lên bằng cách chạm vào dấu stick, để dấu stick sáng lên.(nếu đã cài và kích hoạt đúng cấu hình Vinaphone gprs rồi mà chưa thao tác bước 2 này thì máy của KH cũng không bắt được sóng 3G).
 

 

HÌNH ẢNH MINH HỌA

Bước 1: Từ màn hình chính của máy nhấn menu

a1

Bước 2: Chọn Settings

a2

Bước 3: Chọn Wireless and Network

a3

Bước 4 Chọn mục Mobile Networks

a4

Bước 5: Chọn mục Network mode

a5

Bước 6:  Chọn mục Mạng WCDMA Only ==> OK

 

Chọn mạng 3G Trên máy ĐTDĐ smartphone Acer sử dụng hệ điều hành Android

Bước 1: Từ màn hình chính của máy nhấn menu

Bước 2: Chọn Settings

Bước 3: Chọn Wireless and Network

Bước 4 Chọn mục Mobile Networks

Bước 5: Chọn mục Network mode

Bước 6:  Chọn mục Mạng WCDMA Only ==> OK

 

Lưu ý: Nếu khách hàng đã đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện để bắt được sóng 3G. Đặc biệt đối với hàng xách tay, sau khi chọn mạng 3G rồi mà vẫn không bắt được sóng 3G ===> Các bạn hướng dẫn khách hàng :

Bước 1: Cài đặt nhân công lại cấu hình Vinaphone gprs, sau đó kích hoạt đúng cấu hình đã cài: click vào đây để xem hướng dẫn cài nhân công..(nếu chưa cài cấu hình gprs sẽ không chọn được mạng 3G)

Bước 2: Bật đường truyền dữ liệu của mạng di động: Menu >> Setting >> Wireless controls >> Mobile network >> bật lên bằng cách chạm vào dấu stick, để dấu stick sáng lên.(nếu đã cài và kích hoạt đúng cấu hình Vinaphone gprs rồi mà chưa thao tác bước 2 này thì máy của KH cũng không bắt được sóng 3G).
 

 

HÌNH ẢNH MINH HỌA

Bước 1: Từ màn hình chính của máy nhấn menu

a1

Bước 2: Chọn Settings

a2

Bước 3: Chọn Wireless and Network

a3

Bước 4 Chọn mục Mobile Networks

a4

Bước 5: Chọn mục Network mode

a5

Bước 6:  Chọn mục Mạng WCDMA Only ==> OK

 

Chọn mạng 3G Trên máy ĐTDĐ smartphone Samsung sử dụng hệ điều hành Android

Bước 1: Từ màn hình chính của máy bấm phím "menu"

Bước 2: Chọn Settings

Bước 3: Chọn mục Wireless and network

Bước 4: Chọn Mobible Networks

Bước 5: Bỏ tick chọn mục Use only 2G networks ==> OK

Lưu ý: Nếu khách hàng đã đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện để bắt được sóng 3G. Đặc biệt đối với hàng xách tay, sau khi chọn mạng 3G rồi mà vẫn không bắt được sóng 3G ===> Các bạn hướng dẫn khách hàng :

Bước 1: Cài đặt nhân công lại cấu hình Vinaphone gprs, sau đó kích hoạt đúng cấu hình đã cài: click vào đây để xem hướng dẫn cài nhân công..(nếu chưa cài cấu hình gprs sẽ không chọn được mạng 3G)

Bước 2: Bật đường truyền dữ liệu của mạng di động: Menu >> Setting >> Wireless controls >> Mobile network >> bật lên bằng cách chạm vào dấu stick, để dấu stick sáng lên.(nếu đã cài và kích hoạt đúng cấu hình Vinaphone gprs rồi mà chưa thao tác bước 2 này thì máy của KH cũng không bắt được sóng 3G).
 

 

HÌNH ẢNH MINH HỌA

Bước 1: Từ màn hình chính của máy bấm phím "menu"

b1

Bước 2: Chọn Settings

b2

Bước 3: Chọn mục Wireless and network

b3

 

Bước 4: Chọn Mobi Networks

 

b4

 

Bước 5: Bỏ tick chọn mục Use only 2G networks ==> OK

 

Chọn mạng 3G Trên máy ĐTDĐ smartphone LG sử dụng hệ điều hành Android

Menu loại 1:

Bước 1: Từ màn hình chính của máy bấm phím "menu"

Bước 2: Chọn Cài đặt

Bước 3; Chọn mục Điều khiển không dây

Bước 4: Chọn Mạng di động

Bước 5: Bỏ tíck chọn ở mục Chỉ sử dụng mạng 2G

 

Menu loại 2:

Bước 1: Từ màn hình chính của máy

Bước 2: Chọn Cài đặt

Bước 3: Chọn mục Không dây và mạng

Bước 4: Chọn mục Chế độ mạng

Bước 5:  Chọn mục Chỉ dùng WCDMA ==> OK

Lưu ý: Nếu khách hàng đã đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện để bắt được sóng 3G. Đặc biệt đối với hàng xách tay, sau khi chọn mạng 3G rồi mà vẫn không bắt được sóng 3G ===> Các bạn hướng dẫn khách hàng :

Bước 1: Cài đặt nhân công lại cấu hình Vinaphone gprs, sau đó kích hoạt đúng cấu hình đã cài: click vào đây để xem hướng dẫn cài nhân công..(nếu chưa cài cấu hình gprs sẽ không chọn được mạng 3G)

Bước 2: Bật đường truyền dữ liệu của mạng di động: Menu >> Setting >> Wireless controls >> Mobile network >> bật lên bằng cách chạm vào dấu stick, để dấu stick sáng lên.(nếu đã cài và kích hoạt đúng cấu hình Vinaphone gprs rồi mà chưa thao tác bước 2 này thì máy của KH cũng không bắt được sóng 3G).
 

 

HÌNH ẢNH MINH HỌA

Bước 1: Từ màn hình chính của máy bấm phím "menu"

 

c1

 

Bước 2: Chọn Cài đặt

c2

Bước 3; Chọn mục Điều khiển không dây

c3

Bước 4: Chọn Mạng di động

 

c4

 

 

Bước 5: Bỏ tíck chọn ở mục Chỉ sử dụng mạng 2G

 

 

c3

 

Chọn mạng 3G Trên máy ĐTDĐ smartphone HTC sử dụng hệ điều hành Android

Menu loại 1:

Bước 1: Từ màn hình chính của máy

Bước 2: Chọn Cài đặt

Bước 3: Chọn mục Không dây và mạng

Bước 4: Chọn mục Chế độ mạng

Bước 5:  Chọn mục Chỉ dùng WCDMA ==> OK

Menu loại 2:

Bước 1: Từ màn hình chính của máy bấm phím "menu"

Bước 2: Chọn Settings

Bước 3: Chọn mục Wireless and network

Bước 4: Chọn Mobible Networks

Bước 5: Bỏ tick chọn mục Use only 2G networks ==> OK

Lưu ý: Nếu khách hàng đã đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện để bắt được sóng 3G. Đặc biệt đối với hàng xách tay, sau khi chọn mạng 3G rồi mà vẫn không bắt được sóng 3G ===> Các bạn hướng dẫn khách hàng :

Bước 1: Cài đặt nhân công lại cấu hình Vinaphone gprs, sau đó kích hoạt đúng cấu hình đã cài: click vào đây để xem hướng dẫn cài nhân công..(nếu chưa cài cấu hình gprs sẽ không chọn được mạng 3G)

Bước 2: Bật đường truyền dữ liệu của mạng di động: Menu >> Setting >> Wireless controls >> Mobile network >> bật lên bằng cách chạm vào dấu stick, để dấu stick sáng lên.(nếu đã cài và kích hoạt đúng cấu hình Vinaphone gprs rồi mà chưa thao tác bước 2 này thì máy của KH cũng không bắt được sóng 3G).
 

 

 

HÌNH ẢNH MINH HỌA

Bước 1: Từ màn hình chính của máy

d1

Bước 2: Chọn Cài đặt

d2

Bước 3: Chọn mục Không dây và mạng

d3

Bước 4: Chọn mục Chế độ mạng

d4

Bước 5:  Chọn mục Chỉ dùng WCDMA ==> OK

 

Chọn mạng 3G Trên máy ĐTDĐ smartphone SonyEricsson sử dụng hệ điều hành Android

Androi1

 

Lưu ý: Nếu khách hàng đã đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện để bắt được sóng 3G. Đặc biệt đối với hàng xách tay, sau khi chọn mạng 3G rồi mà vẫn không bắt được sóng 3G ===> Các bạn hướng dẫn khách hàng :

Bước 1: Cài đặt nhân công lại cấu hình Vinaphone gprs, sau đó kích hoạt đúng cấu hình đã cài: click vào đây để xem hướng dẫn cài nhân công..(nếu chưa cài cấu hình gprs sẽ không chọn được mạng 3G).

Bước 2: Bật đường truyền dữ liệu của mạng di động: Menu >> Setting >> Wireless controls >> Mobile network >> bật lên bằng cách chạm vào dấu stick, để dấu stick sáng lên.(nếu đã cài và kích hoạt đúng cấu hình Vinaphone gprs rồi mà chưa thao tác bước 2 này thì máy của KH cũng không bắt được sóng 3G).
 

1 comment:

  1. Bài viết rất hữu ích

    Mọi người có thể tham khảo thêm Sim trả sau Mobifone tại link trên nhé

    ReplyDelete