Wednesday, August 15, 2012

MÁY TÍNH BẢNG SAMSUNG GALAXY TAB

MÁY TÍNH BẢNG SAMSUNG GALAXY TAB

cập nhật ngày 10/06/2011

CÁC DÒNG GALAXY TAB SỬ DỤNG ĐƯỢC KẾT NỐI 3G

(có khe gắn sim)

CÁC DÒNG GALAXY TAB KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC KẾT NỐI 3G MẠNG VINAPHONE

image001

P1000 Galaxy Tab

có chức năng thoại, SMS, MMS

Android OS,v2.2 (Froyo)

image002

Galaxy Tab T-Mobile

có chức năng thoại, SMS, MMS cho mạng T-Mobile USA

Android OS, v2.2 (Froyo)

image003

P7100 Galaxy Tab 10.1v

không có chức năng thoại

Android OS, v3.0 (Honeycomb)

image004

Galaxy Tab 10.1 3G

không có chức năng thoại

Android OS, v3.0 (Honeycomb)

image005

Galaxy Tab 8.9 3G

có chức năng thoại, SMS, MMS

Android OS, v3.0 (Honeycomb)

image006

Galaxy Tab CDMA

sử dụng công nghệ CDMA mạng Sprint USA

Android OS, v2.2 (Froyo)

image007

Galaxy Tab 4G LTE

sử dụng công nghệ CDMA, LTE mạng Verizon USA

Android OS, v2.2 (Froyo)

image004

Galaxy Tab 10.1

hỗ trợ kết nối Wifi. Không có chức năng thoại, SMS, MMS

Android OS, v3.0 (Honeycomb)

image005

Galaxy Tab 8.9

hỗ trợ kết nối Wifi. Không có chức năng thoại, SMS, MMS

Android OS, v3.0 (Honeycomb)

                 

image008

Giới thiệu 7 sức mạnh công nghệ.

image009

image010

image011

image012

Đặc điểm kỹ thuật của Galaxy Tab

image013

image014

 

 
image015

image016

image017

Ý nghĩa các biểu tượng trên thanh trạng thái máy Galaxy Tab

image018

image019

 

No comments:

Post a Comment