Wednesday, August 8, 2012

Chọ mạng 3G trên máy SONY ERICSSON

SONY ERICSSON
TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT
Menu/ Setting/ Connectivity/ Mobile Networks :

Bước 1: Chọn GSM/3G Network :

  • chọn GSM and 3G:  nếu muốn máy điện thoại tự động cập nhập sóng mạng 2G hoặc 3G. Sau khi chọn chế độ GSM and 3G, nếu khách hàng đang đứng tại khu vực có sóng 3G thì trên cột sóng sẽ xuất hiện chữ 3G. Nếu  khách hàng đang đứng tại khu vực không có sóng 3G khi đó máy điện thoại sẽ tự động cập nhật sóng của mạng 2G, lúc này trên cột sóng sẽ không còn chữ 3G nữa.
  • chọn GSM only nếu muốn máy điện thoại chỉ cập nhật sóng mạng 2G.

Bước 2: Chọn tiếp " Select network" khi đó máy sẽ bắt đầu dò mạng và hiện chữ "Searching for networks " sau đó trên màn hình sẽ hiển thị danh sách các mạng máy đã dò được. Hướng dẫn Khách hàng chọn mạng: " 3G Vinaphone".

Nếu chưa bắt được sóng, sau khi thực hiện các bước trên hướng dẫn khách hàng tắt nguồn khởi động máy lại.

Menu/ Cài đặt/ Kết nối/ Mạng di động:

Bước 1: Chọn GSM/3G Network :

  • chọn GSM and 3G: nếu muốn máy điện thoại tự động cập nhập sóng mạng 2G hoặc 3G. Sau khi chọn chế độ GSM and 3G, nếu khách hàng đang đứng tại khu vực có sóng 3G thì trên cột sóng sẽ xuất hiện chữ 3G. Nếu  khách hàng đang đứng tại khu vực không có sóng 3G khi đó máy điện thoại sẽ tự động cập nhật sóng của mạng 2G, lúc này trên cột sóng sẽ không còn chữ 3G nữa.
  • chọn GSM only nếu muốn máy điện thoại chỉ cập nhật sóng mạng 2G.

Bước 2: Chọn tiếp " Chọn mạng" khi đó máy sẽ bắt đầu dò mạng và hiện chữ "Đang dò mạng " sau đó trên màn hình sẽ hiển thị danh sách các mạng máy đã dò được. Hướng dẫn Khách hàng chọn mạng: " 3G Vinaphone".

Lưu ý: nếu không thực hiện bước 2 máy điện thoại sẽ không bắt được sóng 3G mặc dù đã chọn GSM and 3G.

Nếu chưa bắt được sóng, sau khi thực hiện các bước trên hướng dẫn khách hàng tắt nguồn khởi động máy lại.

 

SONY ERICSSON P1
TIẾNG ANH
Menu/ Setting/ Connectivity/ Mobile Networks :

Bước 1: Chọn More ngay tại góc phải cuối màn hình điện thoại, chọn  GSM/3G networks:

  • chọn GSM only nếu muốn máy điện thoại chỉ cập nhật sóng mạng 2G.

  • chọn 3G only nếu muốn máy điện thoại chỉ cập nhật sóng mạng 3G. Sau khi chọn chế độ 3G only, nếu khách hàng đang đứng tại khu vực có sóng 3G thì cột sóng sẽ thể hiện các vạch sóng và biểu tượng vòng tròn màu trắng và xanh dương xen kẽ nhau.(Lưu ý: dòng máy này không xuất hiện chữ 3G như các dòng máy khác. Nếu không bắt được sóng 3G thì cột sóng của máy ở mức rất thấp và có màu đỏ). Nếu  khách hàng đang đứng tại khu vực không có sóng 3G khi đó máy điện thoại sẽ không tự động cập vào mạng được, khách hàng sẽ ngoài vùng phủ sóng.

  • chọn GSM and 3G:  nếu muốn máy điện thoại tự động cập nhập sóng mạng 2G hoặc 3G. Sau khi chọn chế độ GSM and 3G, nếu khách hàng đang đứng tại khu vực có sóng 3G thì máy điện thoại sẽ cập nhật sóng 3G, khi đó cột sóng sẽ thể hiện các vạch sóng và biểu tượng vòng tròn màu trắng và xanh dương xen kẽ nhau. (Lưu ý: dòng máy này không xuất hiện chữ 3G như các dòng máy khác). Nếu  khách hàng đang đứng tại khu vực không có sóng 3G khi đó máy điện thoại sẽ tự động cập nhật sóng của mạng 2G.

Bước 2:  chọn Done ngay tại góc trái cuối màn hình điện thoại.

Bước 3: trong mục Search mode, chọn tiếp Manual.

Bước 4: chọn Done ngay tại góc trái cuối màn hình điện thoại.

Nếu chưa bắt được sóng, sau khi thực hiện các bước trên hướng dẫn khách hàng tắt nguồn khởi động máy lại.

No comments:

Post a Comment