Thursday, August 2, 2012

Hướng dẫn cài đặt nhân công cấu hình gprs máy Nokia

 

Hướng dẫn cài đặt nhân công cấu hình gprs máy Nokia dòng phổ thông dùng hệ điều hành S40

Gồm 2 loại:

 • Loại 1: S40 thế hệ cũ.

 • Loại 2: S40 thế hệ mới gồm các dòng nokia mới ra sau này.

Menu Tiếng Việt cài nhân công gprs Nokia

Loại 2: S40 thế hệ mới gồm các dòng nokia mới ra sau này.

xem hướng dẫn Tiếng Anh

Menu Tiếng Việt cài nhân công gprs Nokia

Loại 1: S40 thế hệ cũ.

xem hướng dẫn Tiếng Anh

Bước 1: cài đặt
- Vào Menu/ cài đặt/ Cài đặt cấu hình/ Cài đặt cấu hình riêng/ bấm “ tuỳ chọn” ( phía trên cùng bên trái), một số máy không có phần “ tuỳ chọn” thì bấm "chọn" ở giữa / Thêm mới/ chọn Web (phía trước có hình quả cầu nhỏ)
- Tên tài khoản: VinaPhone GPRS
- Trang chủ: http://wap.vinaphone.com.vn
- Tên thuê bao: trống
- Mật mã : trống
- Sd điểm truy cập ưu tiên: Ko
-  Các cài đặt điểm truy cập: 
+ Cổng fụ : tắt 
+ Sóng mang: GPRS ( dữ liệu gói) 
+ Cài đặt sóng mang:
Điểm truy cập: m3-world
 Kiểu xác nhận : chuẩn
Tên thuê bao: mms
Mật mã : mms

Bước 2: kích hoạt cấu hình

Vào Menu/ cài đặt/ Cài đặt cấu hình/ Cài đặt cấu hình riêng/ tại VinaPhone GPRS vừa mới cài/ bấm Tùy chọn, chọn Khởi động ( khi đó màn hình thông báo " đã kích hoạt cho Web")
- Quay về màn hình chính tắt nguồn khởi động lại và truy cập bấm và giữ phím 0. Hoặc vào menu Web => chọn Trang chủ.

 

- Menu/dịch vụ/cài đặt/cài đặt kết nối (lưu ý mục này có máy có, có máy không)/ sửa cài đặt dịch vụ hiện thời  xuất hiện các mục sau:
· Tên cài đặt : VinaPhone GPRS
· Trang chủ: http://wap.vinaphone.com.vn
· Kiểu kết nối: nối liên tục
· Kết nối an toàn : tắt
· Sóng mang: GPRS
· Điểm truy cập: m3-world
· IP: 10.1.10.46 (nếu nhập IP sẽ truy cập lúc được lúc không. Nếu không nhập IP máy sẽ báo lỗi "check IP")
· Kiểu xác nhận: chuẩn
· Kiểu login: tự động
· Tên thuê bao: mms
· Mật mã : mms
Bấm phím trở về về đến màn hình chính KH tắt nguồn đi bật lại truy cập bằng cách bấm và giữ phím số 0
 
Hướng dẫn xóa Cache:
 • Chọn menu Web => chọn Trang chủ để truy cập.
 • Chọn Tùy chọn tại góc trái màn hình/ Tùy chọn khác/ Xóa cache.

Hướng dẫn truy cập vào trang web/wap  khác trang chủ: 

 • Chọn menu Web => chọn Trang chủ để truy cập.
 • Chọn Tùy chọn tại góc trái màn hình/ Chọn địa chỉ/ Điền địa chỉ:

 

 
Menu Tiếng Anh cài nhân công gprs Nokia

Loại 2: S40 thế hệ mới gồm các dòng nokia mới ra sau này.

Menu Tiếng Anh cài nhân công gprs Nokia

Loại 1: S40 thế hệ cũ.

Bước 1: cài đặt
- Vào Menu/ setting/ configuration / Personal configuration setting /bấm  “option” ( phím trên cùng bên trái)/ Add new/ chọn Web (phía trước có hình quả cầu nhỏ)
- Account name: VinaPhone GPRS
- Homepage: http://wap.vinaphone.com.vn
- User name: trống
- Password: trống
- Use preferred access point: No
- Access point setting:
+ Proxy: off ( disable)
+ Data bearer: GPRS( packet data).
+ Bearer setting:
·          Access point: m3-world
·          Authentication : normal
·         User name: mms
·         Password: mms

Bước 2: kích hoạt cấu hình

Vào Menu/ setting/ configuration / Personal configuration setting/ tại VinaPhone GPRS vừa mới cài/ bấm  “option” ( phím trên cùng bên trái)/ chọn  Activate.( khi đó màn hình hiện thông báo "activated for web")
- Quay về màn hình chính  tắt nguồn khởi động lại và truy cập bấm và giữ phím 0

 

 
- Menu/ Service/ Setting/ Connection setting (lưu ý mục này có máy có, có máy không)/ Edit active service settings:xuất hiện các mục sau:
· Setting name: VinaPhone GPRS
· Homepage: http://wap.vinaphone.com.vn
· Session mode: Permanent
· Connection security: off
· Data bearer: GPRS
· IP address: 10.1.10.46 (nếu nhập IP sẽ truy cập lúc được lúc không. Nếu không nhập IP máy sẽ báo lỗi "check IP")
· Access point name: m3-world
· Authetication: Normal
· Login Type: Automatic
· User name: mms
· Password: mms
Bấm back về đến màn hình chính KH tắt nguồn đi khởi động lại và truy cập bằng cách bấm giữ phím số 0
 
Hướng dẫn xóa Cache:
 • Chọn menu Web => chọn Home để truy cập.
 • Chọn Options tại góc trái màn hình/ Other options/ Clear the cache.

Hướng dẫn truy cập vào trang web/wap  khác trang chủ: 

 • Chọn menu Web => chọn Home để truy cập.
 • Chọn Options tại góc trái màn hình/ Go to address/ Enter address:

 

 

Trang chủ

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn cài nhân công cấu hình gprs máy Nokia, Samsung, Sony Ericsson, LG... smart phone sử dụng hệ điều hành Symbian

Gồm 2 loại:

 • Loại 1: S60 thế hệ cũ phiên bản 2nd, 3rd

 • Loại 2: S60 thế hệ mới phiên bản 5th, symbian ^3 (đa số là các dòng Nokia có hình cảm ứng)

Menu Tiếng Việt cài nhân công gprs Nokia

Loại 2: S60 thế hệ mới phiên bản 5th, symbian ^3 (đa số là các dòng nokia có hình cảm ứng)

xem hướng dẫn Tiếng Anh

Menu Tiếng Việt cài nhân công gprs Nokia

Loại 1: S60 thế hệ cũ phiên bản 2nd, 3rd

xem hướng dẫn Tiếng Anh

Bước 1: cài đặt cấu hình

Menu/Ctrl.panel (nếu có)/ Cài đặt / Kết nối (tìm tiếp chữ Cài đặt nếu không thấy Kết nối)/ Đích mạng/ Dịch vụ Wap, màn hình máy sẽ hiện ra các cấu hình truy cập hiện đang có. Bấm Lựa chọn tại góc trái màn hình, chọn Sửa hoặc Điểm truy cập mới sau đó nhập các thông  số sau:

 • Tên kết nối: Vinaphone GPRS

 • Kiểu truyền dữ liệu: Dữ liệu gói

 • Tên điểm truy cập: m3-world

 • Tên người dùng: mms

 • Hỏi mật khẩu: không

 • Mật khẩu: mms

 • Xác thực: Bình thường

 • Trang chủ: http://wap.vinaphone.com.vn

 • Dùng điểm truy cập: tự động

Tiếp tục bấm Lựa chọn tại góc trái màn hình, chọn Cài đặt nâng cao sau đó nhập các thông  số sau:

 • Loại mạng: IPv4

 • Địa chỉ IP điện thoại: tự động

 • Địa chỉ DNS: Tự động

 • Địa chỉ máy chủ Proxy: không có

 • Số cổng Proxy: 8000

Bước 2: kích hoạt chọn độ ưu tiên

Menu/ Cài đặt/ Kết nối/ Đích mạng/ Dịch vụ Wap, chọn Vinaphone GPRS, bấm Lựa chọn tại góc trái màn hình, chọn Sắp xếp, chọn Đổi độ ưu tiên, sau đó di chuyển Độ ưu tiên 1, cuối cùng bấm OK tại góc trái màn hình.

 

Bước 3: kích hoạt cấu hình

Menu/ Web, bấm Lựa chọn tại góc trái màn hình, chọn Cài đặt, chọn Bình thường sau đó nhập các thông tin sau:

Điểm truy cập:

 • Luôn hỏi trước: chọn mục này nếu muốn chủ động chọn cấu hình để truy cập.

 • Dịch vụ Wap

Trang chủ: chọn Người dùng xác định, nhập địa chỉ http://wap.vinaphone.com.vn

Bản đồ thu nhỏ: bật

Các trang đã xem: bật

Cảnh báo an toàn: hiển thị

Mã script Java/ ECMA: đã bật

Mở khi đang tải về:

 

Bước 4 : truy cập

Quay về màn hình chính, tắt nguồn bật lại vào Menu, chọn Web.

 

Bước 1: cài đặt cấu hình

Menu/ Cài đặt/ Kết nối/ Điểm truy cập, màn hình máy sẽ hiện ra các cấu hình truy cập hiện đang có. Bấm Lựa chọn tại góc trái màn hình, chọn Chỉnh sửa hoặc Điểm truy cập mới sau đó nhập các thông  số sau:

 • Tên kết nối: Vinaphone GPRS

 • Kiểu dữ liệu: Dữ liệu gói

 • Tên điểm truy cập: m3-world

 • Tên người dùng: mms

 • Hỏi mật khẩu: không

 • Mật khẩu: mms

 • Việc xác nhận: Bình thường

 • Trang chủ: http://wap.vinaphone.com.vn

Tiếp tục bấm Lựa chọn tại góc trái màn hình, chọn Cài đặt nâng cao sau đó nhập các thông  số sau:

 • Loại mạng: IPv4

 • Địa chỉ IP điện thoại: tự động

 • Địa chỉ DNS: Tự động

 • Địa chỉ máy chủ Proxy: không có

 • Số cổng Proxy: 8000

Bước 2: kích hoạt cấu hình

Menu/ Web, bấm Lựa chọn tại góc trái màn hình, chọn Cài đặt, chọn Bình thường sau đó nhập các thông tin sau:

Điểm truy cập:

 • Luôn hỏi trước: chọn mục này nếu muốn chủ động chọn cấu hình để truy cập.

 • Người dùng xác định: chọn Vinaphone GPRS

Trang chủ: chọn Người dùng xác định, nhập địa chỉ http://wap.vinaphone.com.vn

Bản đồ thu nhỏ: bật

Các trang đã xem: bật

Cảnh báo an toàn: hiển thị

Mã script Java/ ECMA: đã bật

 

Bước 3 : truy cập

Quay về màn hình chính, tắt nguồn bật lại vào Menu, chọn Web.

 

Hướng dẫn xóa Cache:
 • Chọn Web để truy cập vào trang web nào đó.
 • Chạm vào biểu tượng mũi tên 2 chiều tại góc phải màn hình.
 • Chọn Lựa chọn tại góc trái màn hình/ Xóa dữ liệu riêng tư/ Xóa cache.

Hướng dẫn truy cập vào trang web/wap  khác trang chủ: 

 • Khi đang xem 1 trang web nào đó =>chạm vào biểu tượng mũi tên 2 chiều tại góc phải màn hình.
 • Chọn Lựa chọn tại góc trái màn hình/ Go to/ New web page => nhập địa chỉ:

 

Hướng dẫn xóa Cache:
 • Chọn Web để truy cập vào trang web nào đó.
 • Chọn Lựa chọn tại góc trái màn hình/ Xóa dữ liệu riêng tư/ Xóa cache.

Hướng dẫn truy cập vào trang web/wap  khác trang chủ: 

 • Khi đang xem 1 trang web nào đó
 • Chọn Lựa chọn tại góc trái màn hình/ Chọn địa chỉ web => nhập địa chỉ.
Menu Tiếng Anh cài nhân công gprs Nokia

Loại 2: S60 thế hệ mới phiên bản 5th, symbian ^3 (đa số là các dòng nokia có hình cảm ứng)

 Menu Tiếng Anh cài nhân công gprs Nokia

Loại 1: S60 thế hệ cũ phiên bản 2nd, 3rd

Bước 1: cài đặt cấu hình

Menu/ Ctrl.panel (nếu có)/Settings / Connection (Connectivity) tìm tiếp chữ Settings nếu không thấy Connection / Destinations/ Wap sevices, màn hình máy sẽ hiện ra các cấu hình truy cập hiện đang có. Bấm Options tại góc trái màn hình, chọn Edit hoặc New Access points sau đó nhập các thông  số sau:

 • Connection name: Vinaphone GPRS

 • Data bearer: Dữ liệu gói

 • Access point name: m3-world

 • User name: mms

 • Prompt password: No

 • Password: mms

 • Authentication: Bình thường

 • Homepage: http://wap.vinaphone.com.vn

 • Use access point: Automatically

Tiếp tục bấm Options tại góc trái màn hình, chọn Advanced settings sau đó nhập các thông  số sau:

 • Network type: IPv4

 • Phone IP address: Automatic

 • DNS address: Automatic

 • Proxy server address: None

 • Proxy port number: 8000

Bước 2: kích hoạt chọn độ ưu tiên

Menu/ Settings/ Connection/ Destinations/ Wap sevices, chọn Vinaphone GPRS, bấm Options tại góc trái màn hình, chọn Organise, chọn Change priority, sau đó di chuyển Priority: 1, cuối cùng bấm OK tại góc trái màn hình.

 

Bước 3: kích hoạt cấu hình

Menu/ Web, bấm Options tại góc trái màn hình, chọn Settings, chọn General sau đó nhập các thông tin sau:

Access point:

 • Always ask: chọn mục này nếu muốn chủ động chọn cấu hình để truy cập. Hoặc

 • WAP sevices

Homepage: chọn User defined, nhập địa chỉ http://wap.vinaphone.com.vn

Mini map: on

History list: on

Security warnings: Show

Java/ ECMA script: Enabled

Open while downloading: Yes

 

Bước 4 : truy cập

Quay về màn hình chính, tắt nguồn bật lại vào Menu, chọn Web.

 

Bước 1: cài đặt cấu hình

Menu/ Settings/ Connection/ Access points, màn hình máy sẽ hiện ra các cấu hình truy cập hiện đang có. Bấm Options tại góc trái màn hình, chọn Edit hoặc New Access points sau đó nhập các thông  số sau:

 • Connection name: Vinaphone GPRS

 • Data bearer: Dữ liệu gói

 • Access point name: m3-world

 • User name: mms

 • Prompt password: No

 • Password: mms

 • Authentication: Bình thường

 • Homepage: http://wap.vinaphone.com.vn

Tiếp tục bấm Options tại góc trái màn hình, chọn Advanced settings sau đó nhập các thông  số sau:

 • Network type: IPv4

 • Phone IP address: Automatic

 • DNS address: Automatic

 • Proxy server address: None

 • Proxy port number: 8000

Bước 2: kích hoạt cấu hình

Menu/ Web, bấm Options tại góc trái màn hình, chọn Settings, chọn General sau đó nhập các thông tin sau:

Access point:

 • Always ask: chọn mục này nếu muốn chủ động chọn cấu hình để truy cập.

 • User defined: chọn Vinaphone GPRS

Homepage: chọn User defined, nhập địa chỉ http://wap.vinaphone.com.vn

Mini map: on

History list: on

Security warnings: Show

Java/ ECMA script: Enabled

 

Bước 3 : truy cập

Quay về màn hình chính, tắt nguồn bật lại vào Menu, chọn Web.

 

Hướng dẫn xóa Cache:
 • Chọn Web để truy cập vào trang web nào đó.
 • Chạm vào biểu tượng mũi tên 2 chiều tại góc phải màn hình.
 • Chọn Options/ Clear privacy data/ Cache.

Hướng dẫn truy cập vào trang web/wap  khác trang chủ: 

 • Khi đang xem 1 trang web nào đó => Chạm vào biểu tượng mũi tên 2 chiều tại góc phải màn hình.
 • Chọn Options/ Go to/ New web page => nhập địa chỉ.

 

Hướng dẫn xóa Cache:
 • Chọn Web để truy cập vào trang web nào đó.
 • Chọn Options tại góc trái màn hình/ Clear privacy data/ Cache.

Hướng dẫn truy cập vào trang web/wap  khác trang chủ: 

 • Khi đang xem 1 trang web nào đó
 • Chọn Options tại góc trái màn hình/ Chọn địa chỉ web => nhập địa chỉ.

 

Trang chủ

 

 

No comments:

Post a Comment