Sunday, August 26, 2012

Hướng dẫn cài đặt cấu hình mms trên Hệ Diều hành Android

Hướng dẫn cài đặt cấu hình mms trên máy HTC sử dụng hệ điều hành Android

HTC là dòng máy smartphone. Theo nguyên tắc khi sử dụng với sim của mạng Vinaphone sẽ  tự động cập nhập cấu hình khi lắp sim vào. Tuy nhiên, cấu hình Vinaphone MMS tự động cập nhật không chính xác dẫn đến không sử dụng được. Cać bạn hướng dẫn KH sửa lại cấu hình Vinaphone MMS như sau:

 

Setting > Wireless&network>Mobile networks > Access Points Name> Vinaphone MMS
 
Chỉnh thông số trong VinaPhone MMS:

 

Name: VinaPhone MMS
APN: m3-mms
Proxy: <Not set>
Port: <Not set>
username: mms
Password: mms
Server: <Not set>
MMSC: http://mms.vinaphone.vnn.vn:8002  => http://mms.vinaphone.com.vn
MMS proxy: 10.1.10.46
MMS port: 8000
MMS protocol: WAP 2.0
MCC: 452
MNC: 02
Authentication type: <Not set>
APN type: mms
Cuối cùng bấm menu chọn Save để lưu lại

No comments:

Post a Comment