Sunday, August 26, 2012

HƯỚNG DẪN CÁCH XỬ LÝ MỘT SỐ LỖI KHI SỬ DỤNG MÁY BLACKBERRY

HƯỚNG DẪN CÁCH XỬ LÝ MỘT SỐ LỖI KHI SỬ DỤNG MÁY BLACKBERRY

 

1. Lỗi không thực hiện được cuộc gọi đi

2. Lỗi thực hiện được cuộc gọi đi cho các số đã lưu trong danh bạ máy tự động gán thêm đầu số quốc tế

3. Lỗi khi máy không hiển thị đầy đủ lịch sử các cuộc gọi

4. Lỗi không gửi được tin nhắn và các vấn đề khác liên quan đến tin nhắn.

5. Các bước đầu tiên để xử lý lỗi cơ bản về dịch vụ BlackBerry

6. Lỗi danh bạ đã lưu trên sim không hiển thị?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Lỗi không thực hiện được cuộc gọi đi

 

Câu thông báo khi gọi đi

(đối với máy có version 6.0. Các máy có version khác có thể có thông báo khác)

Nguyên nhân

Hướng xử lý

"Identity restriction not subscribed. Turn  feature off and try again"

Khách hàng bật chức năng dấu số trong khi không đăng ký gọi giấu số ==> không thể gọi đi bất cứ cuộc gọi nào.

Phone/ bấm phím chùm dâu chọn Options/ In-call Settings (General Options). Sau đó di chuyển con trỏ xuống dòng Restrict My Identity. Tiếp tục chọn No hoặc Never hoặc Network Determined.(không chọn Always). Tiếp tục bấm phím chùm dâu chọn Save.

"Call failed. Phone number not in permitted calling list"

Khách hàng bật chức năng gọi số ấn định ==> chỉ gọi đi được cho các số trong danh sách đã ấn định trước. Không gọi được cho các số ngoài danh sách này.

Phone/ bấm phím chùm dâu chọn Options/ FDN Phone List/ bấm phím chùm dâu chọn Disable FDN Mode, khi đó máy yêu cầu nhập PIN2, hướng dẫn KH nhập mã số mặc định là 1234 nếu chưa đổi.

"Authorization Failure"

Khách hàng kích hoạt dịch vụ chặn cuộc gọi ==> thuê bao trả sau mở sẵn CBR hoặc trả trước đăng ký CBR sau đó kích hoạt trên máy sẽ gọi đi không được cho bất kỳ cuộc gọi nào.

Phone/ bấm phím chùm dâu chọn Options/ Call Barring/ Block Outgoing Call/ All Calls/ Disable, khi đó máy yêu cầu nhập password, hướng dẫn KH nhập mã số mặc định là 1234 nếu chưa đổi.

"Outgoing calls barred"

Khách hàng đang chọn chức năng Smart Dialing không phải là nước Việt Nam. Cho nên khi gọi đi các số đã lưu trong danh bạ máy sẽ tự động gán đầu số quốc tế của quốc gia đã chọn. Dẫn đến nếu KH sử dụng chức năng này sẽ gọi đi không được cho các số đã lưu trong danh bạ.

Phone/ bấm phím chùm dâu chọn Options/ Smart Dialing/ mục Country Code chọn trở về Vietnam +84. Mục National Number Length: 8. Tiếp tục bấm phím chùm dâu chọn Save.

2. Lỗi thực hiện được cuộc gọi đi cho các số đã lưu trong danh bạ máy tự động gán thêm đầu số quốc tế:

Phone/ bấm phím chùm dâu chọn Options/ Smart Dialing/ mục Country Code chọn trở về Vietnam +84. Mục National Number Length: 8. Tiếp tục bấm phím chùm dâu chọn Save.

3. Lỗi khi máy không hiển thị đầy đủ lịch sử các cuộc gọi:


Phone/ bấm phím chùm dâu chọn Options/ Call Logs and Lists:

  • mục Show These call Log Types in Message List: chọn All Calls

  • mục Initial View: Call Log

  • mục Phone List View: Most Recent

Tiếp tục bấm phím chùm dâu chọn Save.

4. Lỗi không gửi được tin nhắn và các vấn đề khác liên quan đến tin nhắn.


 

Câu thông báo khi nhắn tin

(đối với máy có version 6.0. Các máy có version khác có thể có thông báo khác)

Nguyên nhân

Hướng xử lý

"Network out of order"

Khách hàng cài số TTNT chưa đúng hoặc chưa cài

Text Message/ bấm phím chùm dâu chọn Options/ Service Center, nhập +8491020005.Tiếp tục bấm phím chùm dâu chọn Save.

"Resource unavailable"

Khách hàng đang chọn đường truyền gửi tin nhắn không phải là dạng Chuyển mạch.

Text Message/ bấm phím chùm dâu chọn Options/ Network to send over: chọn Circuit Switched. Tiếp tục bấm phím chùm dâu chọn Save.

"Call barred"

Khách hàng kích hoạt dịch vụ chặn cuộc gọi đi bằng công thức (không dùng menu máy)==> thuê bao trả sau mở sẵn CBR hoặc trả trước đăng ký CBR sau đó kích hoạt bằng công thức nhanh sẽ gọi đi và nhắn tin không được cho bất kỳ số nào cả.

Hủy kích hoạt dịch vụ chặn cuộc gọi đi. Bấm #330*mật khẩu# OK.

Mật khẩu mặc định nếu chưa đổi :1234

Có tín hiệu báo đã gửi nhưng người nhận không nhận được tin & người gửi vẫn bị trừ cước tin nhắn (mặc dù hướng nhận tin của người nhận bình thường, nhận tin từ máy khác bình thường)

Khách hàng đang chọn chức năng Smart Dialing không phải là nước Việt Nam

Phone/ bấm phím chùm dâu chọn Options/ Smart Dialing/ mục Country Code chọn trở về Vietnam +84. Mục National Number Length: 8. Tiếp tục bấm phím chùm dâu chọn Save.

Gửi tin nhắn đến những đầu số ngắn 333, 900,...đúng cú pháp nhưng tổng đài không nhận dạng được nội dung tin nhắn.

Ví dụ: tra cứu nội dung khuyến mãi, KH soạn tin:"KM" gửi 900. Mặc dù đúng cú pháp, nhưng khi kiểm tra trên trang Subifor mục tra cứu sms nội dung tin "msg:0"và "msg:117: Tin nhan sai!...

Khách hàng chọn sai định dạng Mã hóa dữ liệu CUS2

Text Message/ bấm phím chùm dâu chọn Options/ Data Coding: chọn 7 bit. Tiếp tục bấm phím chùm dâu chọn Save.

 

 

 6. Lỗi danh bạ đã lưu trên sim không hiển thị?

Máy BlackBerry không hỗ trợ việc đọc trực tiếp danh bạ trên sim. Vì thế chúng ta phải sao chép tất cả các tên trên sim sang máy với thao tác cực kỳ đơn giản.

  • Đối với máy cài đặt phần mềm bản 4.0 trở lên vào Address Book./Sim phone Book (đợi máy loading xong) / chọn tiếp Copy All To Address.

  • Đối với máy cài đặt phần mềm bản 4.0 trở lên vào Contact/ bấm phím chùm dâu chọn SIM phone Book (đợi máy loading xong)/ bấm phím chùm dâu chọn Copy all to Contacts 

<!--[if !vml]-->http://www.sieuthiblackberry.com/images/global/pixel_1_1.gif<!--[endif]-->

 

No comments:

Post a Comment