Monday, August 6, 2012

CHỌN MẠNG 3G TRÊN MÁY ĐTDĐ MOTOROLA

CHỌN MẠNG 3G TRÊN MÁY ĐTDĐ MOTOROLA

Bước 1: Từ màn hình chính của máy bấm phím "menu"

menu1

Bước 2: Chọn biểu tượng Setting

Tool1

Bước 3: Chọn biểu tượng Network

Network1

Bước 4: Chọn biểu tượng Network Setup

Phonesetting1

Bước 5: Chọn Band: Automatic

No comments:

Post a Comment