Sunday, August 26, 2012

CSKH BLACKBERRY

 

CÁC TRANG WEB CHÍNH THỨC HỖ TRỢ CSKH BLACKBERRY MẠNG VINAPHONE

 

 

Địa chỉ websitte Diễn giải
http://113.185.0.51/blackberry/blackberry.html Trang check trạng thái đăng ký của thuê bao BIS/BES ( không cần đăng nhập)
https://vinaphone.blackberry.com/BIS-E_Admin/login.do?sitename=vinaphone Trang web quản lý mail của BlackBerry,  sẽ không thể search được thông tin nếu KH chưa cài mail (vào trang này cần phải có account vinaphone_admin)--->hỗ trợ Trực Ca
http://www.blackberry.com web của RIM tại Việt Nam

http://www.blackberry.com/btsc

web của RIM hỗ trợ cách xử lý các lỗi máy Blackberry (hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Anh, không có Tiếng Việt)

http://www.vinaphone.blackberry.com

web hỗ trợ sử dụng các dịch vụ Blackberry qua website dành cho KH đăng ký các gói cước Blackberry

http://blackberry.vinaphone.com.vn

web chuyên về Blackberry của mạng Vinaphone

http://www.blackberryvietnam.com

web của BrightStar - đơn vị phân phối và bảo hành Blackberry chính hãng tại Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

MÔ TẢ GIAO DIỆN CÁC WEBSITE

 

 

http://113.185.0.51/blackberry/blackberry.html

 

=>Trang check trạng thái đăng ký của thuê bao BIS/BES ( không cần đăng nhập)

 

Giao diện

CacTra1

 

https://vinaphone.blackberry.com/BIS-E_Admin/login.do?sitename=vinaphone

=>Trang web quản lý mail của BlackBerry,  sẽ không thể search được thông tin nếu KH chưa cài mail (vào trang này cần phải có account vinaphone_admin)--->hỗ trợ Trực Ca

Giao diện

CacTra2

http://www.blackberry.com

=>web của RIM tại Việt Nam

Giao diện trang web

CacTra3

http://www.blackberry.com/btsc

=>web của RIM hỗ trợ cách xử lý các lỗi máy Blackberry (hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Anh, không có Tiếng Việt)

Giao diện trang web

CacTra4

http://www.vinaphone.blackberry.com

=>web hỗ trợ sử dụng các dịch vụ Blackberry qua website dành cho KH đăng ký các gói cước Blackberry

Giao diện trang web

CacTra5

http://blackberry.vinaphone.com.vn

=>web chuyên về Blackberry của mạng Vinaphone

Giao diện trang web

CacTra8

http://www.blackberryvietnam.com

=>web của BrightStar - đơn vị phân phối và bảo hành Blackberry chính hãng tại Việt Nam.

Giao diện trang web

CacTra7

 

No comments:

Post a Comment