Monday, August 6, 2012

Chọn Mạng 3G Máy Trung Quốc

Chọn mạng 3G trên máy ĐTDĐ 3G dòng phổ thông của Trung Quốc nói chung.

Gồm: Q-mobile, Mobell, F-mobile, Wellcom,...

Bước 1: Từ màn hình chính của máy bấm phím "menu"

h4

Bước 2: Chọn biểu tượng Settings

h5

Bước 3: Chọn mục Network setup

h6

Bước 4: Trong mục Network Selection  ---> chọn Automatic ----> OK

h7

 

No comments:

Post a Comment