Wednesday, August 8, 2012

Chọn mạng 3G trên Máy Sharp

SHARP
Từ màn hình chủ, Menu/ Settings/ Network Settings:

Bước 1: Select Service

  • chọn Auto nếu muốn máy điện thoại tự động cập nhập sóng mạng 2G hoặc 3G. Sau khi chọn chế độ Dual mode, nếu khách hàng đang đứng tại khu vực có sóng 3G thì trên cột sóng sẽ xuất hiện chữ 3G. Nếu  khách hàng đang đứng tại khu vực không có sóng 3G khi đó máy điện thoại sẽ tự động cập nhật sóng của mạng 2G, lúc này trên cột sóng sẽ không còn chữ 3G nữa.

  • chọn GSM nếu muốn máy điện thoại chỉ cập nhật sóng mạng 2G.

Bước 2: Select Network / chọn Manual, khi đó máy sẽ dò mạng và hiện lên danh sách các mạng, tiến hình chọn 3G VINAPHONE

 

No comments:

Post a Comment