Monday, February 13, 2012

Bộ vest Tuxedo Thành Long


phim: Bộ vest Tuxedo.
diển viên : Thành Long,
bộ phim cho thấy sức mạnh của trí tuệ luôn luôn vượt qua sức mạnh của cơ bấp, dù là Thành Long cũng không thể chóng lại, một bộ vest vạn năng.
thể loại: hành động, hài hước.
được sưu tầm bởi Trang Ánh Nam, một thành viên năng nổ nhất cua mycrazyfilm

No comments:

Post a Comment