Monday, February 13, 2012

Túy Quyền 2 - Thành Long


Diễn viên:Thành Long, Địch Long, Mai Diễm Phương, Lưu Gia Lương
Đạo diễn: Lưu Gia Lương
bộ phim phê bình con người ác đọc, quan trọng hơn la những người nghiện rượu, mà qua đó Thành Long cũng làm mất hết mặt mũi anh em me rươu như chúng ta.
được sưu tầm bởi Trang Ánh Nam, một thành viên năng nổ nhất cua mycrazyfilm

No comments:

Post a Comment