Saturday, February 25, 2012

Hoàng phi hồng 3 - lý liên kiệt

Phim: Hoàng phi hồng 3 (1993) - Thần kê đấu ngô công
Diễn viên chính:  Lý Liên Kiệt, Ngô Mẫn...
Đây là một trong những bộ phim Hoàng Phi Hồng của Lý Liên Kiệt, một nhân vật nổi tiếng thời Mãn Thanh, một anh hùng của người hán.
Thể loại: hành động
được sưu tầm bởi Trang Ánh Nam, một thành viên năng nổ nhất của mycrazyfilm 

No comments:

Post a Comment