Tuesday, February 28, 2012

Tân vi tiểu bảo - Lương Triều Vĩ

Phim: Tân Vi Tiểu Bảo
Diễn viên: Lương Triều Vĩ,
thể loại: hành động, hài hước, viễn tưởng
Được sưu tầm bởi Trang Ánh Nam
Phim là một sự tích của Vi Tiểu Bảo( một nhân vật nổi tiến thời Mãn Thanh, Trung Quốc), một con người luôn được lòng phụ nử và do đó anh ta ó rất nhiều vợ

No comments:

Post a Comment